Groot financieel belang bij lagere WOZ-waarde woningen boven de € 1.040.000 (villabelasting)


Indien u een “eigen woning” bezit volgens de definitie van de belastingdienst (het is uw hoofdverblijf en de waardeverandering gaat u voor meer dan 50% aan), dan dient u een bijtelling bij uw inkomen aan te geven die is gebaseerd op de WOZ-waarde van het belastingjaar. Deze bijtelling wordt het eigenwoningforfait genoemd.Er geldt een tabel met verschillende bijtellingspercentages afhankelijk van de waarde van uw woning. Voor een WOZ-waarde gelegen tussen € 75.000 en € 1.040.000 geldt een bijtellingspercentage van 0.70% van de WOZ-waarde. In deze tariefschijf vallen de meeste woningen in Nederland. Voor woningen boven de € 1.040.000 geldt echter een bijtelling van € 6.360 + 1.55% van de waarde boven € 1.040.000 voor het belastingjaar 2013. Deze verhoogde bijtelling voor woningen boven de € 1.040.000 wordt in de media ook wel “villabelasting” genoemd.
Vanaf 2014 wordt de het percentage voor woningen boven de € 1.040.000 verder verhoogd tot 1.8%, voor 2015 tot 2.05% en stijgt tot 2016 door naar zelfs 2.35% over de WOZ-waarde vanaf € 1.040.000. Deze jaarlijkse stijging tot 2016 is reeds in het Belastingplan 2008 afgesproken.

Een snelle rekensom leert dat als uw WOZ-waarde over 2014 € 1.300.000 bedraagt en deze na bezwaar verlaagd wordt tot € 1.200.000 u € 1.800 x uw inkomstenbelastingtarief bespaart. Bij een tarief in de inkomstenbelasting van 52% komt dit neer op € 936 netto belastingvoordeel welke enkel betrekking heeft op de inkomstenbelasting. Daarnaast bespaart u nog op uw gemeentelijke belastingen zoals OZB en waterschapslasten voor enkele honderden euro’s netto per jaar. Voor het jaar 2016 zou deze berekening zelfs op € 1.222 netto belastingbesparing in de inkomstenbelasting uitkomen.

Ons advies luidt dan ook om de waardevaststelling door uw gemeente voor het jaar 2014 door een WOZ-jurist te laten toetsten op juistheid. De belangen kunnen substantieel zijn.

Door mr. M. Hasselmancomments powered by Disqus