OZB stijgt in 2014 gemiddeld met 2,3%


Jaarlijks houdt Vereniging Eigen Huis (VEH) een steekproef voor de OZB-tarieven voor woningen. Voor volgend jaar (2014) is de verwachting dat de OZB voor woningen met circa 2,3% zal stijgen. Dit is onder het percentage van 2,45% waar gemeenten onder moeten blijven conform de afspraken met het Rijk. Dit wordt ook wel de macronorm genoemd. 

Per saldo zal een huiseigenaar netto meer gaan betalen aan OZB. De verwachting is dat de WOZ-waarde volgend jaar gemiddeld met 6% zal dalen. Gemiddeld draagt een huiseigenaar 263 euro af tegenover 257 euro voor 2013. Als andere woonlasten (riool- en afvalstoffenheffing) worden meegeteld betaalt u gemiddeld 707 euro dit jaar en in 2014 is dit getal 715 euro. De WOZ-waarde is niet alleen van invloed op de hoogte van de te betalen OZB, maar ook voor de inkomstenbelasting, erfbelasting, vennootschapsbelasting en waterschapsbelasting. Sinds dit jaar is de WOZ-waarde ook de basis voor de verhuurderheffing.

VEH pleit overigens voor een systeem waarbij de OZB verdwijnt en dat in plaats daarvan een ingezetenebelasting wordt geïntroduceerd. Dat is een heffing die een eerlijke verdeling van de lasten voorstaat. Nu betalen uitsluitend huiseigenaren voor de OZB terwijl de opbrengsten voor alle inwoners van een gemeente worden gebruikt. Ook huurders hebben profijt van de gemeentelijke bestedingen en zouden hier ook aan dienen bij te dragen. Dit is niet meer dan redelijk naar onze opvatting. 

De volledige lijst met onderzochte gemeenten treft u hier aan.

Auteur mr. M. Hasselman


comments powered by Disqus