Waardepeildatum versus toestandsdatum


Bij het vaststellen van de WOZ-waarde voor een belastingjaar gaat de gemeente in beginsel uit van de situatie op de waardepeildatum. Dit houdt in dat de WOZ-waarde voor bijvoorbeeld 2014 wordt vastgesteld op de waarde die de woning op 1 januari 2013 ‘zou hebben gehad’.

Maar wat nu als er in 2013, dus tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2014, wijzigingen aan het object hebben plaatsgevonden? Mag de gemeente deze wijzigingen meenemen in de waardebepaling voor 2014. Onder een wijziging kunt u verstaan een verbouwing, een uitbouw, een brand et cetera.

Ja, dat mag.

Indien er tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2014 wijzigingen aan het object hebben plaatsgevonden, dan zullen deze in de betreffende waardebepaling worden meegenomen. In een dergelijk geval wordt dus uitgegaan van de feitelijke situatie op 1 januari 2014. Wel wordt vervolgens ‘teruggerekend’ naar wat het object, inclusief de wijzigingen, op 1 januari 2013 ‘waard zou zijn geweest’.

Eventuele wijzigingen die gedurende 2014 plaatsvinden zullen, zo blijkt ook uit het voorgaande, niet meer in de waardebepaling voor belastingjaar 2014 worden meegenomen, maar zullen, volgens hetzelfde stramien, in 2015 worden meegenomen.

Auteur mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus