WOZ zaken in 80 gemeenten onder het wettelijk niveau


Staatssecretaris Weekers heeft een overzicht aan de Tweede Kamer gezonden waaruit blijkt dat 80 gemeenten hun zaken in het kader van de Wet WOZ niet op orde hebben. De totale lijst per beoordeling per gemeente kunt u hier vinden. De 9 gemeenten met het oordeel "moet dringend verbeterd worden" zijn : Boekel, Deurne, Geertruidenberg, Harlingen, Landerd, Oss, Uden, Veghel en Zundert. Vanuit onze praktijkervaring zouden wij hier nog wel enkele gemeenten aan toe kunnen voegen. 

Deze gemeenten komen nu onder verscherpt toezicht te staan van de Waarderingskamer (de toezichthouder). Echter deze toezichthouder heeft nauwelijks instrumenten om daadwerkelijk druk uit te oefenen en is hierdoor eerder een papieren tijger. De ultieme mogelijkheid om in te grijpen kan uitsluitend door het ministerie genomen worden en betekent dat men de werkzaamheden, verbandhoudend met de uitvoering van de Wet WOZ, kan laten overnemen door een andere instelling. Deze situatie is nog geen enkele keer voorgekomen.

Weekers schrijft in zijn brief van 18 november 2013 dat met belastingen gerelateerd aan de WOZ-waarde 7 miljard euro is gemoeid. Daarnaast breidt het aantal toepassingen binnen en buiten de overheid waarin de WOZ-waarde een rol speelt uit. Terecht maken de gemeenten en de VNG zich zorgen over de oplopende kosten van bezwaar- en beroepsprocedures. Hiervoor heeft men zelfs een lobby opgezet om de huidige regeling om te buigen tot een regeling die minder kosten met zich meebrengt. Naar onze mening, en die van vele professionals, is dit symptoombestrijding. De kosten zullen namelijk automatisch dalen indien er minder fouten worden gemaakt. Wij juichen dan ook initiatieven toe waarbij burgers meer inspraak krijgen in het vaststellen van de WOZ-waarde. Op deze wijze kan een bezwaarprocedure worden voorkomen. Echter als dan toch blijkt dat er fouten worden gemaakt door gemeenten dan dient een fatsoenlijke rechtsbijstand mogelijk te zijn.

Uit het schrijven van staatssecretaris Weekers blijkt dat er wederom gedacht wordt om de Fierensmarge te herintroduceren. Leden van de PvdA zijn van mening dat een foutmarge veel onnodige beroepsprocedures kan voorkomen. Echter de Hoge Raad heeft al eerder geoordeeld dat deze methode juridisch niet houdbaar is. Een ieder dient op een juiste wijze in de belastingheffing betrokken te worden is onze opvatting. 

Auteur mr. M. Hasselman
comments powered by Disqus