Uiterste afhandeldatum WOZ bezwaarschrift 2013


 Regelmatig ontvangen wij vragen van onze cliënten over de termijn die de gemeente heeft om een uitspraak te doen op het ingediende bezwaarschrift. Normaliter is deze termijn volgens de Algemene wet bestuursrecht 6 weken. Dit is  iets dat veel mensen wel weten. 
 
Het is echter zo dat de regels van een bijzondere wet zoals de wet WOZ, voorgaan op de regels van een algemene wet zoals de Algemene wet bestuursrecht. In de wet WOZ staat dat de gemeente tot het einde van het belastingjaar heeft om uitspraak te doen op het bezwaarschrift. Daarnaast geeft de wet WOZ aan dat de gemeente deze termijn nog met zes weken mag verlengen, indien zij dat berichten voor het einde van de termijn.
 
De uiterlijke datum waarop de gemeente dit jaar uitspraak mag doen over belastingjaar 2013 is dus, als zij zich aan de regels houden, 12 februari 2014. Op dat moment is het alweer (bijna) tijd om de nieuwe beschikkingen te versturen. Enkele jaren ervaring in de WOZ-bezwaarpraktijk leert dat er jaarlijks rond deze data  toch veel gemeenten middels ingebrekestellingen geholpen dienen te worden om zich aan deze afhandeltermijn te houden.

Een aanbeveling die wij hebben is om deze afhandeltermijn sterk in te korten. Zo heeft u als burger slechts 6 weken gelegenheid om een bezwaarschrift in te dienen. De gemeenten kan hier dus bijna 1 volledig jaar de tijd voor nemen. Ook merken wij dat de afhandeling van bezwaarschriften niet gelijkmatig over het jaar plaatsvindt waardoor er ruimte lijkt te zijn voor een inkorting van deze termijn.

Auteur mr. M. Hasselman

 


 
comments powered by Disqus