Amstelveen OZB-tarief 2014


De gemeente Amstelveen heeft recent de beschikking gekregen over de WOZ-waarden voor 2014. Op basis van deze waarden blijkt dat de krimp in de gemeente Amstelveen meevalt. Hierdoor is het de wens van het College van B&W om de tarieven voor de OZB in 2014 te verlagen. Wel wordt het tarief geindexeerd met 1,25% waardoor u per saldo in uw portemonnee geen merkbaar voordeel zult hebben is de verwachting.

Aanvankelijk ging men uit van een waardedaling van 10% van woningen en kantoren in Amstelveen, nu blijkt dit slechts 5,5% te zijn. Kantoren zijn overigens met 8% gedaald, wat ook een meevaller oplevert.

Het voorstel zal in december in de gemeenteraad worden behandeld. De verwachte opbrengst aan OZB binnen deze gemeente zou 18,4 miljoen euro dienen te bedragen.

Auteur mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus