Waarderingskamer spreekt waardering uit over gemeente Rheden


Gemeente Rheden

Goede uitvoering Wet WOZ

Waarderingskamer spreekt waardering uit over gemeente Rheden

In maart van dit jaar onderzocht de Waarderingskamer de uitvoering van de Wet WOZ in de gemeente Rheden. Uit dit onderzoek blijkt dat de uitvoering in Rheden goed verloopt; Rheden voldoet aan alle normen en criteria die de Waarderingskamer heeft vastgesteld.

De Wet waardering onroerende zaken ('Wet WOZ') schrijft voor dat de gemeente jaarlijks een nieuwe waarde moet vaststellen voor de onroerende zaken (woningen, winkels, bedrijven etc.). De Waarderingskamer houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de Wet WOZ door alle gemeenten.

Op de website van de Waarderingskamer kunt u onder meer het rapport van bevindingen lezen.
 


bron : Nieuwsbank
comments powered by Disqus