Ook een pilot in de gemeente Waalwijk


Ook de gemeente Waalwijk wil een pilot uitvoeren waarbij burgers inspraak hebben op hun WOZ-waarde. Nu is het nog zo dat iemand eerst bezwaar moet maken tegen de WOZ-waarde om vervolgens een verlaging tot stand te krijgen. Vanaf 2015 wil de gemeente een proef doen waarbij eigenwoningbezitters voorafgaand aan de daadwerkelijke bepaling van de WOZ-waarde hun mening kunnen geven. Dit gebeurt nu al op grote schaal met de voorafingevulde belastingaangifte voor de inkomstenbelasting. De gemeente Tilburg is hier als eerste gemeente in Nederland mee gaan experimenteren en heeft positieve ervaringen opgedaan. Op deze wijze worden burgers eerder in het proces betrokken wat een hogere acceptatiegraad van de WOZ-waarde tot gevolg zou moeten hebben volgens de gemeente. Het is niet zo dat de gemeente ook daadwerkelijk de gewenste WOZ-waarde dient over te nemen. Als u het uiteindelijk toch niet eens bent met de WOZ-waarde staat altijd nog de weg van bezwaar en beroep open. Dit verandert vooralsnog niet.

De gemeente Waalwijk gaat het project 'Mijn Woz - de burger telt mee' noemen.

Auteur mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus