Defam verlaagt rente WOZ-krediet


Kredietverstrekker Defam, onderdeel van ABN AMRO, heeft de rentes voor het doorlopend krediet en het WOZ-krediet vandaag fors verlaagd. De leenrentes, die al sinds juli 2012 ongewijzigd waren, zijn door deze verlaging in sommige situaties meer dan 2% lager dan voorheen:

Kredietrentes Defam Bedrag   Nieuw
    Minimale rente Maximale rente
Doorlopend Krediet € 5.000 - € 7.499     7,7 % 12,3 %
Doorlopend Krediet € 7.500 - € 14.999     6,4 % 11,2 %
Doorlopend Krediet € 15.000 - € 24.999     4,9 % 9,7 %
Doorlopend Krediet € 25.000 - € 50.000     4,7 % 9,5 %

Zo verlaagde Defam de rentes voor het doorlopend krediet met 0,2% tot 0,4% voor de laagste risicoklassen. Defam hanteert bij haar rentes een risicoklassen systeem. Des te veiliger en verantwoorder het risicoprofiel van de klant, des te lager de leenrente. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de hoogte van de lening ten opzichte van het inkomen van de klant.

Zeer scherpe WOZ-rentes
Ook de rentes voor WOZ-krediet  (kredieten voor huiseigenaren) zijn fors verlaagd. Daardoor is een WOZ-krediet bij Defam nu al verkrijgbaar vanaf 4,5%. Bij dergelijke lage tarieven wordt het steeds gunstiger voor huiseigenaren om consumptieve bestedingen niet meer hypothecair te financieren, maar juist via een WOZ-krediet.

Een WOZ-krediet is niet geschikt voor verbouwingen en andere verbeteringen aan de woning, waarbij de betaalde rente over de financiering fiscaal aftrekbaar kan zijn. Doordat er bij een WOZ-krediet vooraf geen verplicht aflossingsschema wordt afgesproken, is het niet toegestaan de rente bij een WOZ-krediet af te trekken.
comments powered by Disqus