Verplichting tot houtopstand drukt WOZ-waarde


De Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het met de eigenaar van een woning eens dat de verplichting om een houtopstand in stand te houden de WOZ-waarde drukt. Deze verplichting perkt de vrijheid in van een woningeigenaar en beperkt dan ook het woongenot. Het betrof hier een twee-onder-één-kapwoning uit 1973 waarvan de eigenaar verplicht is om langs de oostelijke perceelgrens bomen en struiken van ten minste twee meter in stand te houden en te onderhouden. Verder is de eigenaar verplicht om tweemaal per jaar een inspectie van de houtopstand te gedogen. De woningen waarmee de gemeente deze woning vergeleek hadden deze verplichting niet en dan is het ook logisch dat een kandidaat-koper deze verplichting inprijst.

Uiteindelijk is de rechtbank van mening dat deze verplichting € 11.000 drukt op de WOZ-waarde en heeft de WOZ-waarde verlaagd tot € 412.000. De gemeente dient de proceskosten ad € 1.662 te vergoeden aan de eigenaar van de woning voor de kosten van de procedure en het inhuren van de gemachtigde en taxateur.

Auteur mr. M. Hasselman


comments powered by Disqus