Staatssecretaris keurt goed dat serviceflats worden gewaardeerd op waarde in het economische verkeer


Recent heeft staatssecretaris Weekers van Financiën goedgekeurd dat ingeval van een overlijden in de jaren 2012 en 2013 serviceflats voor de erfbelasting worden gewaardeerd op de waarde in het economisch verkeer. Tot dusver was de WOZ-waarde de heffingsgrondslag voor de erfbelasting. Dit bracht in veel gevallen een onevenredige belastingdruk mee voor erfgenamen aangezien de WOZ-waarde bij serviceflats veelal hoger is dan de reële waarde.
 
Dit besluit is een verlenging van een reeds eerdere regeling welke van toepassing was voor overlijdens in de jaren 2010 en 2011.

De waarde in het economisch verkeer is in deze situatie gelijkgesteld aan de verkoopwaarde. De waardedrukkende factor van de relatief hoge servicekosten zijn dan verdisconteerd in deze waarde.
 

Auteur mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus