Wetsvoorstel verruiming openbaarheid WOZ aangenomen door Tweede Kamer


De afgelopen week is het wetsvoorstel verruiming openbaarheid Wet WOZ aangenomen door de Tweede Kamer.

Doelstelling van het wetsvoorstel
Het wetsvoorstel draagt bij aan een beter inzicht in de totstandkoming van een WOZ-waarde. Tevens wordt een laagdrempelig contactmoment gecreëerd tussen gemeente en belanghebbende.

Zo zal de openbaarheid van de WOZ waarde verruimd worden en het zal het eenvoudiger worden voor Belastingdienst, waterschappen, notarissen, banken en verzekeraars om WOZ-gegevens op te vragen.Tot slot zal ook de Fierensmarge worden afgeschaft. Deze was echter al door de Hoge Raad buiten werking gesteld.

Wanneer het voorstel ook door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd, zal de wet vanaf 1 januari 2014 in werking treden.

Update 26 maart: het voorstel is door de Eerste Kamer goedgekeurd

comments powered by Disqus