Afhandeling woz-bezwaren Amsterdam 'ontoelaatbaar'


De gemeente Amsterdam springt vaak niet goed om met bezwaren tegen de bepaling van de woz-waarde. De werkwijze is volgens de rechter ontoelaatbaar en in strijd met de normen van fatsoenlijk bestuurlijk handelen. Men maakt veelvuldig gebruik van knip- en plakwerk en overschrijdt termijnen welke staan voor de afhandeling van bezwaarschriften.

Een bewoner stapte naar de rechter omdat zijn bezwaarschrift tegen de WOZ-waarde  van 2012 naar zijn mening niet serieus werd behandeld, waarna de rechter zich over de klachtenprocedure boog, zo meldt De Telegraaf. Daar stelt een woordvoerder van de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam in een korte reactie dat zij zich deze kritiek erg aantrekken, dat verbetervoorstellen zijn gedaan en ze verwachten de afhandeling van bezwaren de komende jaren te kunnen verbeteren.

Eerder in 2012 werd de gemeente Amsterdam over de afhandeling al op de vingers getikt door de gemeentelijke ombudsman en door de Rekenkamer Metropool Amsterdam. De ombudsman  hekelde in maart 2012 de trage afhandeling van Woz-bezwaren. In ruim de helft van de 16 duizend gevallen in 2010 lukte het de gemeente niet op tijd te reageren en als dit wel het geval was, schoot de reactie vaak ernstig tekort. Ook moest de gemeente de waarde vaak aanpassen en was vaak onduidelijk hoe de waarde sowieso tot stand kwam.

Rekenkamer ook nog niet tevreden
De Rekenkamer concludeerde nog in de zomer van 2012 dat de DBGA de afgelopen jaren ondanks extra aandacht en middelen niet in staat is geweest om de ingediende Woz-bezwaren binnen de wettelijke termijn af te handelen. Dat is niet goed voor het vertrouwen in de gemeente en slecht voor het imago van de DBGA. De vernieuwde werkwijze vond de Rekenkamer een positieve ontwikkeling, maar deze constateerde ook dat de DBGA geen gebruik maakte van bestandsanalyse. ‘Een structurele analyse van de bezwaargegevens kan met relatief weinig middelen een grote bijdrage leveren aan het optimaliseren van het bezwaarafhandelingsproces.’

De Dienst zelf was donderdag nog niet gereed met een uitgebreidere reactie op de rechterlijke uitspraak.

Ook kunnen wij bevestigen dat er voor bezwaarschriften tegen circa 1.000 woningen nochtans geen uitspraak is gedaan. De gemeente riskeert nu dwangsommen vanwege het uitblijven van een uitspraak op bezwaarschriften.

comments powered by Disqus