Stand van zaken bezwaarschriften 2012


In de periode maart tot en met juni 2012 zijn door ons kantoor enkele duizenden bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen ingediend bij gemeenten en belastingsamenwerkingsverbanden (hierna te noemen; “gemeenten”) verspreid door het gehele land, ook namens u. Bij een groot deel van de WOZ-waarderingen die de gemeenten hebben verricht voor onze klanten is de vergelijking met andere woningen, zogenaamde referentiewoningen, niet correct gemaakt, waardoor de woningen te hoog zijn gewaardeerd. Ook kunnen we in veel gevallen andere en derhalve betere referentiewoningen aandragen die juist een lagere waarde van uw woning onderbouwen. Bij de reeds afgehandelde bezwaren over 2012 hebben we tot op heden een gemiddelde verlaging weten te realiseren van € 33.000. Daarbij zitten ook excessen van wel € 350.000 WOZ-verlaging!

Gemeenten hebben het gehele kalenderjaar de tijd om de bezwaarschriften tegen WOZ-beschikkingen af te handelen. In gevallen waarin dat onvoldoende tijd is om de bezwaarschriften af te handelen, hebben gemeenten nog de mogelijkheid de beslissertermijn te verlengen met 6 weken. Dit betekent dat veel gemeenten op 1 januari 2013 of uiterlijk 15 februari 2013 de bezwaarschriften tegen het belastingjaar 2012 moeten afronden.

Omdat wij landelijke dekking hebben, zien wij veel verschillen tussen de afhandeltermijn van gemeenten. Een aantal gemeenten heeft in het voorjaar reeds uitspraak gedaan, het grootste deel van de gemeenten doet uitspaak in het laatste kwartaal van het jaar. Wij monitoren voor u of uw gemeente in uw zaak tijdig beslist op het bezwaarschrift. Doen zij dit niet, dan zullen wij uw gemeente in gebreke stellen om onder druk van het opleggen van een dwangsom alsnog een uitspraak te kunnen ontvangen. De waarde die na het bezwaarschrift volgt dient u mogelijk te verwerken in uw aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2012. Deze aangifte behoort in de regel voor 1 april 2013 te zijn ingediend, waardoor het voor u wenselijk kan zijn om tijdig over de verlaagde waarde te beschikken.
 

comments powered by Disqus