Erfbelasting en WOZ-waarde


Voor het jaar 2013 willen wij meer aandacht geven aan de grote besparingsmogelijkheden die er zijn met het opstarten van een bezwaar- of beroepsprocedure voor een woning die u mogelijk erft. De WOZ-waarde is daarbij bepalend voor de hoogte van de erfbelasting, niet de werkelijke waarde of de waarde die u bij verkoop ontvangt. Veel erfgenamen zijn daarmee onbekend en worden door de Belastingdienst onaangenaam verrast met een fors hogere aanslag erfbelasting dan verwacht. Afhankelijk van het belastingtarief kan het daarbij al snel gaan om enkele duizenden tot wel tienduizenden euro’s!

Ondanks de aanpassingen van de tarieven voor de erfbelasting is het nog steeds een forse aanslag als de WOZ-waarde niet juist is vastgesteld.

Ons team van specialisten kunnen u met onze kennis van wet- en regelgeving  en ervaring op het gebied van procederen vele duizenden euro’s besparen. Daarbij stoppen wij niet bij de gemeente, maar kunnen de procedure voor u voortzetten in beroep bij de rechtbank of in een verder stadium zelfs in hoger beroep bij het gerechtshof. Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar onze website met pagina over erfbelasting en een calculator waarmee u uw voordeel kunt berekenen. Inmiddels treden wij al namens enkele honderden erfgenamen op in WOZ-procedures en hebben we al enkele spraakmakende successen geboekt, waarbij de WOZ-waarde zelfs lager is vastgesteld dan het bedrag waarvoor de woning is verkocht!

Door mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus