Dwangsom voor gemeenten bij te laat antwoord op WOZ-bezwaarschrift


De Waarderingskamer heeft een korte uitleg geschreven over de gevolgen van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen voor het geval de termijn waarbinnen uitspraak op bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet zijn gedaan is verstreken.

Op 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. Samengevat houdt de regeling in dat wanneer de gemeente niet tijdig beslist op een aanvraag of een bezwaarschrift, de belanghebbende de gemeente in gebreke kan stellen. De gemeente 'verbeurt' dan een dwangsom. De belanghebbende kan ook beroep instellen tegen het niet tijdig beslissen. U dient de gemeente wel zelf te attenderen op het verstrijken van de termijn. De dwangsom is niet automatisch opeisbaar, dit is pas het geval nadat niet tijdig is gereageerd op de ingebrekestelling.

Door mr. M. Hasselman
comments powered by Disqus