WOZ bezwaren, hoe pakt u het efficiŽnter aan?


VNG en BZK organiseren naar aanleiding van recente onderzoeken twee landelijke bijeenkomsten om gemeenten te ondersteunen bij het doorvoeren van verbeteringen in de uitvoering van de Wet WOZ. De bijeenkomsten zijn op 24 januari en 2 februari.

In het onderzoeksrapport 'Vertrouwen omhoog, bezwaren omlaag' van de VNG en de Waarderingskamer zijn drie pijlers voor een goede uitvoering van de Wet WOZ in kaart gebracht. De bevindingen van dit onderzoek sluiten aan bij de resultaten van zes gemeenten die hebben geëxperimenteerd met een andere aanpak van WOZ-bezwaren.

Deze experimenten vonden plaats in het kader 'Prettig contact met de overheid’ van BZK. De resultaten staan in het rapport 'Een betere en snellere behandeling van WOZ-bezwaren'. De rapportages kunnen gemeenten helpen bij het verbeteren van de uitvoering van de Wet WOZ.

Studiemiddagen
Wij organiseren twee studiemiddagen waarbij u een toelichting krijgt op de verbeteringsmogelijkheden van de uitvoering van de Wet WOZ. Ook kunt u tijdens deze studiemiddag van gedachten wisselen met de pioniers die effectief deze verbeteringen in de praktijk hebben doorgevoerd.

Waar en wanneer?

dinsdag 24 januari Zwolle Regardz, Nieuwe Buitensociëteit
donderdag 2 februari Nieuwegein Nieuwengein Business Centre
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via:

Heeft u wel belangstelling maar kunt u niet aanwezig zijn op bovengenoemde data laat het ons dan ook weten.

Alle colleges van burgemeester en wethouders én heffingsambtenaren hebben al een officiële uitnodiging ontvangen van BZK.

comments powered by Disqus