"Nieuwe reclamebelasting biedt perspectief in gemeente Veldhoven"


Eindhoven, 21 December 2011 /EZPress/ - De afgelopen maanden heeft de KvK samen met de gemeente Veldhoven en de ondernemers(vereniging) uit Veldhoven-Dorp met succes een pilot uitgevoerd om een nieuwe aanpak van de reclamebelasting in de praktijk te testen. In het winkelgebied Veldhoven-Dorp is een reclamebelasting ingevoerd waarbij de WOZ-waarde de hoogte van de belastingaanslag bepaalt. En niet zoals gangbaar de oppervlakte van de openbare aankondiging. Nog niet eerder is in Nederland deze methode gebruikt.


Veel ondernemersverenigingen en gemeenten worstelen met de voeding van een ondernemersfonds om activiteiten vanuit centrum- of parkmanagement te kunnen bekostigen. Dat kan op vrijwillige basis maar steeds vaker wordt gekozen voor een verplichte heffing in de vorm van een OZB-opslag, reclamebelasting of de invoering van een BIZ (Bedrijven InvesteringsZone). Dit laatste kan tot 31 december 2011.

Bij reclamebelasting maken gemeenten gebruik van de mogelijkheid om een belasting op te leggen op een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Zoals reclameborden en affiches. De gemeente fungeert vervolgens als doorgeefluik. Zij int de reclamebelasting en sluist de inkomsten door naar het ondernemersfonds onder aftrek van de inningskosten. De hoge kosten voor het innen van de reclamebelasting maakt het gebruik daarvan minder aantrekkelijk. Er moet namelijk in de meeste gevallen continu worden bijgehouden hoe groot een reclame-uiting is. Daarnaast noemen ondernemers als nadeel dat soms kleine winkels met grote reclame-uitingen meer moeten betalen dan grote winkels met kleine reclame-uitingen. Dit was voor de Kamer van Koophandel Brabant aanleiding om te onderzoeken of er een andere invulling aan de reclamebelasting kan worden gegeven. Een die tegemoet komt aan deze bezwaren. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de vrijheid die de Gemeentewet de gemeenten biedt bij de wijze van toepassing van de reclamebelasting. Uit het onderzoek is het toepassen van de WOZ-waarde voor het bepalen van de hoogte van de aanslag als kansrijk alternatief gekomen.

The proof of the pudding is in the eating. In Veldhoven waren gemeente en ondernemers ook tegen deze bezwaren aangelopen en zagen het wel zitten een nieuwe variant te ontwikkelen. Wethouder Prinsen: “Wij waren op zoek naar een eerlijke vorm van reclameheffing, die ook nog eens goedkoper in uitvoering is en waar we maatwerk mee leveren. Deze vorm voldoet aan die drie wensen.”

En ook de ondernemersvereniging Veldhoven-Dorp wilde graag meedoen. “De ondernemers zien de eerlijke verdeling, de lage inningskosten en de grote vrijheid in de keuze van de besteding van de binnenkomende gelden als belangrijke pluspunten.” vult centrummanager Rudy Snel aan. Betrokkenheid KvK De betrokkenheid van de KvK Brabant komt voort uit het vierjarig programma Centrummanagement Brabant dat bedoeld is om centrummanagementinitiatieven te versterken. Voor het goed functioneren van centrum- en winkelgebieden is de samenwerking tussen bedrijfsleven en gemeenten essentieel. Maar komt vaak niet verder dan goed bedoeld vrijwilligerswerk. Voor een meer professionele samenwerking in de vorm van bijvoorbeeld centrummanagement is een structurele financiering nodig. Een financiering waar iedereen die daarvan profiteert aan bijdraagt en het probleem van freeriders oplost. Helaas blijkt in de praktijk dat dit alleen mogelijk is als er sprake is van een verplichte collectieve financiering. Het Programma Centrummanagement Brabant biedt ondersteuning bij het opzetten en uitbouwen van centrummanagement en het instellen van een collectief verplicht ondernemersfonds. Symposium De betrokken partijen zijn zeer enthousiast over het resultaat. Zij zien deze nieuwe variant als perfect instrument voor centrumgebieden en willen graag hun ervaringen met anderen delen. Tijdens een symposium op 16 februari 2012 gaan de KvK Brabant, de gemeente Veldhoven en de ondernemers elk vanuit hun perspectief dieper in op deze nieuwe belastingheffing en het proces eromheen.

bron : KvK Brabant
comments powered by Disqus