"Verbazingwekkende gedragingen binnen de politiek van Heerde"


VERBAZINGWEKKEND

Dit weekend heb ik de afgelopen periode voor mijzelf op een rij gezet. Een periode waarin we actief zijn geweest de Horsthoekschool bij te staan en haar bestaansrecht onder de aandacht te brengen bij de Heerder bevolking. Wat ik heb aanschouwd is de saamhorigheid onder de leerkrachten, ouders, buurtbewoners en betrokken families die gezamenlijk enthousiast en passievol voor het behoud van de Horsthoekschool zijn gaan staan. Betrokkenheid die bij deze school hoort. Daarnaast waren de reacties van de Heerder bevolking voor het overgrote deel hartverwarmend. In Heerde gebeurde iets dat vrij ongewoon is voor deze regio maar dat werd begripvol ontvangen en gesteund. Daarbij dient opgemerkt te worden dat verschillende mensen met een pedagogische achtergrond hulp aanboden een kritische noot te plaatsen bij het voor de tweede maal oprichten van een intensieve kinderhouderij.
Naast de bij u bekende activiteiten bent u eveneens op de hoogte gesteld van de bijbehorende steunbetuigingen van uw kiezers, verbazingwekend dat u hier niet gevoelig voor bent.
Daarnaast bent u allen uitgenodigd op de Horsthoekschool om de noodzaak voor het behoud te ervaren en de daarbij behorende motivatie met elkaar te delen.
In deze periode zijn eveneens alle fractiepartijen bezocht om nogmaals u allen te overtuigen van de noodzaak om een kleinschalige school binnen een dorp als Heerde te behouden.

Wat opviel was de onverstoorbaarheid van de coalitiepartijen en haar raadsleden. Gesprekken waren veelal eenzijdig en op steekhoudende argumenten is nauwelijks gereageerd. Met de armen over elkaar is verwezen naar het raadsbesluit van 2006. Sommigen van u kennen de inhoud van het raadsbesluit niet eens maar schermen er wel mee, verbazingwekkend. Het raadsluit is een intentie voor een brede school concept. De gevolgen van het zogenaamde raadsbesluit is de afgelopen jaren telkens betwist. Voor de Horsthoekschool was het een besluit waarin is vastgelegd mee te willen denken met de inrichting van een brede school concept. Maar het meedenken is inmiddels afgelopen, we gaan daar niet inzitten! Trouwens verbazingwekkend dat wethouders en raadsleden de stoïcijnse houding bewust aannemen.

Het is namelijk, wat mij betreft, voor te stellen dat u met de argumenten van de Horsthoekschool wel degelijk rekening houdt. In een periode van misschien wel tien jaar is er namelijk veel veranderd, dit is ook gebleken (voortschrijdend inzicht). Diverse gerealiseerde grootschalige brede scholen zijn inmiddels opgeleverd en niet allen zijn een onverdeeld succes gebleken. CDA prominent de heer Cees Veerman heeft inmiddels de noodklok geluid wanneer het gaat om de kwaliteit van het onderwijs en de problemen binnen grootschalig opgezette scholen.

Bovendien zijn enkele problemen om de hoek in Zwolle binnen de wijk Stadshagen inmiddels onderkend. Sociale druk binnen vele gezinnen, ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen en leerproblemen, zelfs uitval van schoolgaande kinderen binnen het reguliere basisonderwijs.
Van ontvolking van ons dorp Heerde zal dan ook geen sprake zijn wanneer wij ons voorzieningenniveau op peil houden (dit in tegenstelling tot een populistisch krantenartikel doorgestuurd door de VVD fractie). Wanneer de gemeente Heerde haar dorpse karakter probeert te behouden en niet gelijk aan Stadshagen grootschalige nieuwbouwontwikkelingen nastreeft. En ouders in Heerde tussen de middag de kinderen wel ophalen, dit in tegenstelling tot de ridicule opmerking van mevrouw Den Boef (wat haar betreft niet meer van deze tijd).

Er wordt zelfs een oproep vanuit de landelijke politiek gedaan aan ouders om betrokkenheid te stimuleren. Een voorbeeld kan men nemen aan de ouders van de Horsthoekschool, wat wordt daar geholpen, geïnitieerd en staan de families dicht bij de leerkrachten.

Maar voor bovenstaande argumenten heeft u geen oor, verbazingwekkend en weinig anticiperend op ervaringen in den lande en wat er gebeurt in de wereld. U dendert door! De heer Bögemann geeft liever Stichting Proo een veeg uit de pan over het financiële wanbeleid. Maar u wenst zelf op dit moment geen rekening te houden met de financiële risico's uit het haalbaarheidsonderzoek van de nieuw te stichten MFA Heerde Oost. Is de dotatie aan voorziening groot onderhoud voldoende en hoe dekt u het oplopende renterisico af naar de toekomst.
Heeft u zich al afgevraagd hoe financiële tegenvallers worden opgevangen? Gewoon op uw kiezers afschuiven door de WOZ te verhogen. Deze kan namelijk nog verder omhoog volgens de heer Westerkamp, we zijn namelijk nog steeds niet de duurste in het land. Is het trouwens niet verstandig de gemeente met de laagste WOZ tarieven als maatstaaf te nemen.

U omarmt zelfs een rapport van ICS waarin de aanbeveling staat dat maatschappelijke instanties dienen te commercialiseren om hun exploitatie op peil te houden en dat in deze tijd. Hoe ziet u dit gebeuren en kunt u inschatten wat de gevolgen hiervan zijn voor het verenigingsleven en onze locale ondernemers? Het rapport van ICS kreeg zowaar de nodige complimenten in de raadsvergadering. Vervolgens bleek in dezelfde raadsvergadering dat op de meest essentiële vragen geen antwoord kon worden gegeven, verbazingwekend, of is het de verkennende fase waarin men zich begeeft. Nee blijven volhouden, de MFA Oost wordt een succes! Maar alleen als de Horsthoekschool wordt gedwongen mee te gaan. Volgens Cambium is dat blijkbaar noodzakelijk, kun je niet van je eigen kracht uitgaan. Cambium, verbazingwekkend.

Evert Veerman, voormalig PVDA stemmer

comments powered by Disqus