OZB-taxaties: 2,6 % waardedaling


ZUTPHEN - De taxateurs, die voor de gemeente in Zutphen en Warnsveld de waarde van het onroerend goed schatten, gaan ervan uit dat vorig jaar de huizen gemiddeld 2,6 procent minder waard zijn.

Het betreft de waarde op 1 januari 2010 in vergelijking met 1 januari 2011. De gemiddelde daling is voor niet-woningen - zoals bedrijfsgebouwen en kerken - iets minder: 2,09 procent.

De taxateurs hebben nog niet alle schattingen uitgevoerd. Dat betekent dat het percentage mogelijk nog moet worden aangepast.

Door de daling moet het percentage voor het OZB-tarief met hetzelfde percentage stijgen om dezelfde OZB-inkomsten te kunnen incasseren.

Daarnaast wil de gemeente het inflatieverlies (van 2 procent) compenseren en ook nog eens 2,5 procent extra inkomsten genereren. Het betekent dat het tarief met in totaal 7,15 procent moet stijgen. Daarvan is 0,05 procent er bovenop gezet om tegenvallende waardedaling te kunnen compenseren. Valt het dalingspercentage lager uit dan kan het zijn dat de tarieven in januari nog iets naar beneden worden bijgesteld. Na 1 januari mogen de tarieven niet meer worden verhoogd.

bron : De Stentor
comments powered by Disqus