Ziekenhuis te laag getaxeerd


 

Een ziekenhuis ergens in Nederland. De gemeente taxeert het gebouw op een woz-waarde van 80 miljoen. Na bezwaar van het ziekenhuis wordt de waarde verlaagd tot 60 miljoen.

 

De werkelijke woz- waarde bedraagt echter 160 miljoen. "Verschrikkelijk", zegt gepensioneerd taxateur Frans Bloemen. "Dat betekent dat de grondslag voor de onroerendzaakbelasting (ozb) 100 miljoen euro lager ligt dan de werkelijke waarde. Bij een ozb-tarief van 0,4372 procent is dat een belastingderving van 437.000 euro."

De gemeente mag hij niet noemen, 'is vertrouwelijk'. Maar volgens Bloemen wordt de woz- waarde van ziekenhuizen, scholen, sportcentra, kazernes, verpleeghuizen, ofwel gebouwen waarvoor geen markt is, altijd te laag vastgesteld. Bloemen geldt als een expert na een kwart eeuw voor een van de grootste taxateurs te hebben gewerkt.

Op verzoek van enkele gemeenten heeft Bloemen vertrouwelijk een herwaardering uitgevoerd van onder meer ziekenhuizen en zorgcentra. De waarde die hij vaststelde, was tot de helft hoger dan de woz-waarde die gemeenten hanteren. De voorgeschreven taxatiemethodiek klopt niet, zegt hij. "Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat het gebouw na dertig jaar 20 procent van de nieuwwaarde heeft. Aan de hand van die berekening wordt het gebouw ieder jaar lager getaxeerd. Maar als het gebouw na de afschrijvingstermijn nog steeds functioneert, wat in de meeste gevallen zo is, wordt die afschrijvingstermijn gewoon verlengd. Dat betekent eigenlijk dat het gebouw jarenlang een te lage woz-waarde heeft, waardoor de eigenaar van het pand te weinig ozb betaalt."

Volgens Bloemen moet de waarde bepaald worden aan de hand van de eisen die aan een soort gebouw gesteld worden. Niet de afschrijvingstermijn is leidend, maar de mate waarin een gebouw voldoet aan de eisen van nu.

Aart Hordijk, hoogleraar waardebepalingen vastgoed aan de Universiteit Nyenrode, is onbekend met de kritiek van Bloemen. Hij wijst op de taxatiewijzer van de Vereniging Nederlandse Gemeenten die voorschrijft hoe incourant vastgoed moet worden getaxeerd. Wel geeft Hordijk toe dat het waarderen van ziekenhuizen en theaters lastig is. "Bij een woning wordt naar de economische waarde gekeken. Dat kan niet bij incourant vastgoed, omdat er geen markt is. Bij deze gebouwen wordt gekeken naar de vervangingswaarde."

De Waarderingskamer die de taxaties controleert, heeft geen berichten gekregen dat er te laag wordt getaxeerd. Wel wil de kamer onderzoeken of de kritiek van Bloemen door gemeenten gedeeld wordt.


bron : BN de Stem
comments powered by Disqus