Zorgvastgoed verliest belastingvrijstelling


Het kabinet schrapt met ingang van 2012 de vrijstelling van de vennootschapsbelasting voor vastgoedorganisaties die gespecialiseerd zijn in zorgvastgoed. Volgens brancheorganisatie ActiZ frustreert het kabinet hiermee investeringsmogelijkheden in zorgvastgoed.

In ouderenhuisvesting gespecialiseerde woningcorporaties of aan zorgaanbieders gelieerde vastgoedorganisaties zijn nu nog vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Het kabinet wil hier met ingang van komend jaar een eind aan maken. Volgens ActiZ zullen de partijen die zorgvastgoed beheren zich door de maatregel op grote schaal terugtrekken uit de zorgvastgoedmarkt en dus ook minder investeren.
BOB advies

Pieter Heijmerink, directeur van BOB Advies uit Zeist begrijpt de klachten van de zorgaanbieders. “Wettelijk is voorgeschreven dat eigen vastgoedorganisaties hun vastgoed tot maximaal 50 procent van de WOZ-waarde mogen afschrijven. In geval van huur van een belegger mag dit zelfs maar tot 100 procent van de WOZ-waarde. Voor commercieel vastgoed en woningen is hier iets voor te zeggen; dit vastgoed vertegenwoordigt na dertig jaar nog een zekere (soms zelfs hogere) waarde. Maar dit voorschrift gaat nu ook gelden voor zorgvastgoed, vastgoed dat normaliter na dertig jaar geen enkele waarde meer vertegenwoordigd en dat vanwege technische veroudering gesloopt wordt. Zorgvastgoed zou daarom wel degelijk voor de volle 100 procent afgeschreven moeten worden. Het is echter niet waarschijnlijk dat de WOZ-waarde gaande de levensduur richting nihil zal worden bijgesteld. Het gevolg van de maatregel is dat er gedurende dertig jaar onvoldoende wordt afgeschreven, waardoor op papier dertig jaar lang ‘winst’ wordt gemaakt. Hierover moet vennootschapsbelasting worden afgedragen. Onterecht! Zeker in geval van specifiek zorgvastgoed voor cliënten met een ZZP 3 of hoger.”
Accountants

Volgens Heijmerink speelt er nog iets vreemds. “NBA-wijzer 2, de laatste richtlijn voor accountants bij zorginstellingen, schrijft voor dat zorginstellingen hun vastgoed alleen tegen de actuele waarde in de boeken mogen opnemen. Richting het einde van de levensduur moet het zorgvastgoed daarom richting nul procent gewaardeerd worden. Er wordt dus met twee maten gemeten. Enerzijds moeten zorginstellingen hun zorgvastgoed op de actuele, vaak lage waarde waarderen. Anderzijds kunnen zorgvastgoedorganisaties ‘hetzelfde’ vastgoed niet op deze lage waarde boeken, maar worden zij juist verplicht dit vastgoed hoger te waarderen.”
Vastgoed

Heijmerink adviseert zorgaanbieders om goed na te denken en te onderzoeken of zij hun vastgoed wel in een aparte rechtspersoon moeten houden of onderbrengen. “Het is namelijk zeer de vraag of de organisatorische en risicotechnische voordelen nog opwegen tegen het financiële nadeel. Want afdracht van vennootschapsbelasting gaat op termijn onvermijdelijk leiden tot hogere huren.

bron : Zorgvisie
comments powered by Disqus