VNG werkt aan reactie op Wetsvoorstel Verhoging Griffierechten


Het wetsvoorstel Verhoging Griffierecht is onlangs ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel verhoogt niet alleen griffierechten voor burgers en bedrijven, ook bestuursorganen gaan forse bedragen betalen als de burger in een procedure in het gelijk wordt gesteld. Dit betekent voor gemeenten een forse kostenverhoging. De VNG zet daarom haar actie tegen dit wetvoorstel voort.

Na de reactie in de consultatieronde en deelname aan de landelijke handtekeningenactie tegen de verhoging, bereiden wij nu een reactie voor die we binnenkort aan de Tweede Kamer-fracties aanbieden.

Wetsvoorstel
Het wetsvoorstel komt voor bestuurszaken in het kort op het volgende neer:

Voor burgers en bedrijven:
Het griffierecht onderscheidt twee basistarieven:
- € 250 als de Regeling verlaagd griffierecht van toepassing is (bijvoorbeeld bij sociale zekerheidszaken, huurtoeslag, belastingzaken)
- € 400 voor alle overige zaken.
De basisbedragen in hoger beroep en cassatie bedragen € 625 (verlaagd) en € 1.000
Er gelden verlaagde tarieven voor onvermogenden, minvermogenden en middeninkomens; de eigen bijdrage is in alle gevallen minimaal € 125
De huidige tariefsdifferentiatie tussen natuurlijke personen en rechtspersonen vervalt.

Voor bestuursorganen:
Het griffierecht kent voor bestuursorganen een vast tarief:
- € 5.000 voor beroepszaken en € 12.500 voor hoger beroep en cassatie.
- Bij een toewijzing van een voorlopige voorziening (in bezwaar of beroep) wordt het verschuldigde griffierecht verhoogd met € 5.000; in hoger beroep of cassatie is het extra griffierecht € 12.500
Het bestuursorgaan is het bedrag verschuldigd als het (hoger) beroep of cassatie gegrond is (belanghebbende wordt inhoudelijk geheel of gedeeltelijk in het gelijkgesteld).
Als de burger in het ongelijk wordt gesteld is het bestuursorgaan toch griffierecht verschuldigd als de procedure aan de het bestuursorgaan te verwijten is
De afrekening volgt nadat de uitspraak onherroepelijk vaststaat. Het totaalbedrag rekent het bestuursorgaan af bij de griffier van de laatste rechterlijke instantie
Beoogde ingangsdatum 1 juli 2012. Voor het overgangsrecht in bestuurszaken geldt dat het oude tarief blijft gelden als:
- het besluit waartegen beroep is ingesteld is genomen voor de ingangsdatum van de wet
- de uitspraak waartegen hoger beroep of cassatie is ingesteld, is genomen voor de ingangsdatum van de wet.

bron : VNG
comments powered by Disqus