"Kabinet past griffierechten aan na kritiek"


Het kabinet heeft zijn plannen voor het kostendekkend maken van de griffierechten aangepast. De tarieven voor een aantal zaken bij de bestuursrechter zijn verlaagd. Vorige maand protesteerden nog ruim 500 advocaten in Den Haag tegen de hogere griffierechten. Een door 12.000 mensen ondertekende petitie werd toen aangeboden.

Bestuurszaken
Een burger is straks voor zaken over bijvoorbeeld uitkering 250 euro kwijt. Voor andere bestuurszaken wordt dat 400 euro. In de plannen was aanvankelijk sprake van een basistarief van 500 euro bij de bestuursrechter.

Hoger beroep
Het kabinet heeft ook besloten dat burgers bij hoger beroep geen griffierechten moeten betalen. Minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) is ervan overtuigd dat het recht voor iedereen toegankelijk blijft. De maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de rechtspraak meer wordt bekostigd door diegenen die er gebruik van maken, moeten volgend jaar zomer ingaan.

Bij de kantonrechter komt er in handelszaken tot 500 euro en familiezaken voor mensen zonder vermogen een minimumtarief van 125 euro. Het standaardtarief voor familiezaken bij de rechtbank bedraagt 500 euro en geldt voor hogere inkomens.

Stelsel geschiloplossing
Opstelten wil een forse impuls aan vernieuwing van geschiloplossing. Zo komt de minister in 2012 met maatregelen die mediation bevorderen. Ook stelt de bewindsman zich als doel dat de rechtspraak vanaf 2015 digitaal toegankelijk is en dat de burger per 2015 de voortgang van zijn zaak via het internet kan volgen. Deze maatregelen maken deel uit van de innovatieagenda die minister Opstelten vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Vanaf 2013 de e-kantonrechter
Gericht op het uitgangspunt dat burgers zelf goed kunnen bijdragen aan een oplossing, richt de Raad voor de rechtspraak in 2013 een eenvoudige, informele en digitale procedure in, die partijen in de gelegenheid stelt hun geschil in een beveiligde elektronische omgeving aan de kantonrechter voor te leggen.

De kantonrechter doet binnen zes weken uitspraak, die digitaal aan partijen wordt toegezonden. Partijen houden de mogelijkheid hun geschil of standpunt binnen deze zes weken bij de kantonrechter toe te lichten. In dat geval doet de rechter binnen acht weken uitspraak.

bron : Elsevier fiscaal
comments powered by Disqus