"Notaris blokkeert aankoop huis?"


MAASTRICHT - Ik zit met een probleem. Ik heb een huis gekocht middels een voorlopig koopcontract, maar de notaris wil deze transactie niet goedkeuren. Zij vermoedt vanwege de lage aankoopprijs namelijk dat er sprake is van zwart geld, maar dat is niet zo. De WOZ-waarde van het huis ligt op 230.000 euro, maar ik kan de woning voor slechts 100.000 euro kopen. Dat is spotgoedkoop, maar de eigenaar wilde er met alle geweld van af. Hij heeft het pand geërfd en geen geld om de hypotheek te betalen. De woning verkeert in slechte staat. Ik zal deze voor minimaal 60.000 euro moeten verbouwen. Kunt u mij adviseren hoe ik dit probleem met de notaris kan oplossen?

De notaris heeft de wettelijke plicht om de belangen van alle partijen in de gaten te houden. Dat zijn niet alleen de belangen van de koper en de verkoper, maar ook van de Belastingdienst in verband met de overdrachtsbelasting. En de notaris moet in ieder geval alert reageren als de verkoopprijs die u bent overeengekomen en de 'normale' verkoopprijs fors afwijken.

Ik denk dat u er goed aan zou doen om de notaris, de makelaar en de verkoper uit te nodigen om allemaal naar de verkochte woning te komen. De notaris kan dan zelf constateren dat het onderhoud slecht is of de woning gewoon verbouwd moet worden en kan dan ook één-op-één overleggen met de verkoper om te horen dat deze gewoon achter de verkoopprijs staat.

Maar dan bent u er nog niet, want de Belastingdienst zal per definitie vragen gaan stellen. Ook zij kunnen namelijk de waarde van de andere woningen in de straat zien en constateren dan dat u weinig betaalt. En de overdrachtsbelasting wordt gerekend over de waarde van de woning of de koopsom, al naar gelang welke het hoogste is.

Daarom is het verstandig om in ieder geval ook een taxatierapport op te laten stellen (niet door de verkopende makelaar!), waaruit blijkt welke lage waarde nu reëel is. Dat rapport zal dan uw argument zijn naar de Belastingdienst als zij u een naheffing willen opleggen. En het stelt de notaris misschien nog wat geruster.

Eventueel kunt u ook aan de notaris vragen om de contactgegevens van de inspecteur van de overdrachtsbelasting. Dan kunt u eventueel samen met deze ook door het huis lopen, zodat die van te voren al kan aangeven of de koopprijs voor de fiscus acceptabel is voor wat betreft de heffing van de overdrachtsbelasting. Helemaal mooi is het als iedereen op hetzelfde moment naar het huis kan komen.

bron : Telegraaf

comments powered by Disqus