"Burger in Nijkerk wordt in 2012 gespaard"


NIJKERK - Nijkerk verhaalt de oorspronkelijke geraamde tekorten op de begroting voor de komende twee jaar niet op de burger.
De bewoner van een gemiddelde huurwoning betaalt komend jaar zelfs vier euro minder aan gemeentelijke heffingen. De eigenaar van een gemiddelde koopwoning betaalt drie euro meer. De belastingen gaan weliswaar met twee procent omhoog, maar dat wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door een lagere afvalstoffenheffing. Bij een gemiddelde huur- of koopwoning gaat de gemeente uit van een WOZ-waarde van 290.000 euro.

De gemeente haalt, om de tekorten te dekken, twee jaar lang geld uit de algemene reserves. In deze pot resteert daarna nog een bedrag van achttien miljoen euro. Komend jaar wordt daarnaast eenmalig de pot reserves kredietcrisis aangesproken. Daarin heeft Nijkerk geld zitten voor slechtere tijden. Zonder deze aanvullingen zat Nijkerk voor komend jaar met een tekort van 1,5 miljoen euro en in 2013 228.000 euro. Daarna denkt Nijkerk weer een sluitende begroting te kunnen presenteren.

Ruimte voor nieuwe zaken is er nog wel. Er wordt onder meer geld uitgetrokken voor Nijkerk 600 jaar en voor de komst van camera's op gevaarlijke plekken. Ook wordt een sportvisie ontwikkeld, wordt de raadsvergadering via internet uitgezonden en wordt het bedrijventerrein Arkervaart-Oost opgeknapt.

bron : De Stentor
comments powered by Disqus