"Ontbreken bouwvergunning leidt tot veel lagere WOZ-waarde verkrotte boerderij"


Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat de WOZ-waarde van een kavel met een verkrotte boerderij veel te hoog is vastgesteld, omdat op de toestandsdatum geen zicht was op een bouwvergunning. De WOZ-waarde werd van ruim 5 ton verlaagd tot 1 ton.

De zaak was aangespannen door de eigenaar van een perceel grond met daarop een bouwvallige boerderij met aanbouwen. De WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2010 is door de gemeente Alphen aan den Rijn bepaald op € 523.000. De eigenaar is van mening dat deze waarde veel te hoog is.

Rechtbank Den Haag is het met de eigenaar eens en oordeelt dat de gemeente de WOZ-waarde niet aannemelijk maakt en vermindert de WOZ-waarde naar € 100.000. Anders dan de gemeente stelt, was er noch op de waardepeildatum, noch op de toestandsdatum voor de eigenaar enig zicht op een bouwvergunning. Weliswaar is er een rapport dat in die richting wijst van november 2010, maar de gemeente heeft zich pas in maart 2011 aan dit rapport geconformeerd.
­
De eigenaar heeft gesteld dat onder die omstandigheid de waarde van de onroerende zaak niet meer dan € 100.000 bedraagt. De gemeente heeft gesteld dat die waarde veel te laag is, maar heeft dit, het voorgaande in aanmerking nemende, op geen enkele wijze onderbouwd. De rechtbank acht de door de eigenaar voorgestane waarde, gelet op de feiten en omstandigheden, redelijk.

bron : Plein plus
comments powered by Disqus