Putten laat woningen in deze gemeente opnieuw fotograferen


PUTTEN - In opdracht van de gemeente Putten worden binnenkort een groot aantal objecten binnen deze gemeente opnieuw gefotografeerd. In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor de waardebepaling van alle onroerende zaken.
Die waarden worden jaarlijks vastgesteld en gebruikt als basis voor de aanslag onroerende zaakbelastingen die bij iedere burger in de bus valt. Ook de Belastingdienst en het Waterschap gebruiken die waarden voor hun heffingen.

De taxaties worden in eigen beheer uitgevoerd door de gemeentelijke WOZ- taxateurs. Het waardeniveau wordt afgeleid van verkooptransacties van woningen in onze gemeente.

Hulpmiddelen voor de taxaties zijn onder andere bouwtekeningen, luchtfoto's van 2011 en foto's van de voorzijde van de woning, die zijn opgenomen in het taxatieverslag.

De foto's waarover de gemeente Putten beschikt zijn inmiddels al weer enkele jaren oud en niet altijd meer actueel door aan- of verbouw. De opdracht voor nieuwe foto's is verstrekt aan Digitalis Works. De meeste foto's worden vanaf de openbare weg gemaakt.

Om een duidelijke foto van bijvoorbeeld een woning te verkrijgen, kan het nodig zijn dat de fotograaf een erf wil betreden. In dat geval wordt op de inwoners een beroep gedaan mee te werken.

De fotograaf is in het bezit van een door de gemeente getekend legitimatiebewijs. Aangeraden wordt daar ook naar te vragen bij de komst van een fotograaf.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën van de gemeente Putten: 0341-359751

bron : De Stentor
comments powered by Disqus