Recordaantal klagers over WOZ


BORULO - Een groot aantal Berkellanders heeft dit jaar bezwaar gemaakt tegen de ontvangen beschikking in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). De gemeente ontving dit voorjaar 630 bezwaarschriften naar aanleiding van de jaarlijkse 'belastingenveloppe' die bij huishoudens en bedrijven werd bezorgd.
In de WOZ-beschikking vormt de waarde van onroerend goed de basis voor de aanslag.

Berkelland verlaagde in verband met de problematische woningmarkt dit jaar de geschatte waarde van panden licht. Desondanks vonden veel eigenaren de waarde van hun onroerend goed te hoog ingeschat. Inmiddels is 28 procent van de ingediende bezwaren afgehandeld. De gemeente heeft tot 31 december de tijd om op de resterende driekwart van de bezwaren te reageren. In veel gevallen wordt een bureau ingeschakeld voor een nieuwe taxatie. De kosten die dat met zich meebrengt, reduceert de opbrengst van de lokale belastingen. Gemeentewoordvoerder Henny Roos verklaart de stijging in het aantal WOZ-bezwaren deels doordat agrarische bedrijven dit jaar voor het eerst anders zijn gewaardeerd. "Die methodiek was wettelijk voorgeschreven. Maar dat kan wel een rol hebben gespeeld bij de stijging van het aantal mensen dat bezwaar heeft gemaakt tegen de aanslag, van rond 500 in 2010 naar 630 bezwaren gestegen is." Het naar beneden bijstellen van de WOZ-waarde van huizen levert op korte termijn een bescheiden besparing op de onroerende zaakbelasting (OZB) op: ruim een euro per duizend euro dat de waarde wordt gecorrigeerd. Bij de gemeente Berkelland heeft men nog geen overzicht van de schade door de mindere OZB-inkomsten. Groter is de winst voor betrokkenen als het gaat om het eigen woningforfait, de bijtelling voor de inkomstenbelasting.

comments powered by Disqus