Groningen stuurt belastingaanslagen maand eerder


De gemeente Groningen stuurt vanaf komend jaar de al eind januari de belastingaanslagen, een maand eerder dan tot nu toe. De vervroegde oplegging levert de gemeente naar verwachting 90.000 euro per jaar op aan extra rente-inkomsten.
Aanpassing
De gemeente Groningen, die jaarlijks zo’n 90.000 aanslagen verstuurd, past het werkproces voor de lokale belastingheffing aan naar het voorbeeld van de gezamenlijke dienst van Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Deze lokale belastingdiensten zullen samengaan.

Vertraging
Groningen verwacht dat het overgrote deel van de aanslagen zonder probleem in januari de deur uit gaat. Slechts voor 3500 aanslagen denk de gemeente meer tijd nodig te hebben. Daarbij gaat het om ver- en aankopen in december, en nieuwe taxaties, die niet op tijd verwerkt kunnen worden. Deze aanslagen zullen later worden verstuurd.

Incasso
Groningen verwacht geen betalingsproblemen bij inwoners of bedrijven, als gevolg van de vroegere belastingaanslagen. ‘Het te betalen bedrag gaat hierdoor niet omhoog. De belasting wordt enkel een maand eerder opgelegd. En doordat een groot deel de belasting via een automatische incasso in tien termijnen betaalt, zullen veel huishoudens het nauwelijks merken,’ zegt een woordvoerder van de gemeente Groningen.

Beetje
Voor de gemeente Groningen is de verwachte rentewinst van negentig duizend euro een relatief klein bedrag op de totale begroting van 786 miljoen euro. ‘Maar alle kleine beetjes helpen. En negentig duizend euro extra inkomsten is niet verwaarloosbaar, op de 78 miljoen euro die de gemeente via de lokale belastingen binnenkrijgt,’ zegt de woordvoerder.

Benchmark
Arjen Schep van het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden verwacht dat meer gemeenten het voorbeeld van Groningen zullen volgen. ‘Je ziet dat gemeenten vaak kijken naar benchmark-lijstjes. Als een grote gemeente als Groningen zo’n stap neemt, volgen waarschijnlijk anderen.’

2 januari
Volgens Schep is het ‘in theorie – en willicht ook in de praktijk -‘ mogelijk om aanslagen OZB al op 2 januari van een belastingjaar te verzenden. ‘De waardepeildatum voor de Wet WOZ is 1 januari van het voorgaande jaar. Het is dus denkbaar dat de waardebepaling van met name woningen (die grotendeels geautomatiseerd verloopt) op 1 januari reeds is afgerond.’ Dan zouden die aanslagen dus vrijwel direct in het nieuwe jaar verstuurd kunnen worden.

Door mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus