Buurt fel tegen asielzoekerscentrum


OSSENDRECHT - Omwonenden van Groeve Boudewijn in Ossendrecht zijn fel gekant tegen de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) op dit terrein.
Volgens Petra van Oosterbosch, die zegt te spreken namens alle tegenstanders in het dorp, zijn al meer dan vijfhonderd handtekeningen tegen de mogelijke komst van de opvang verzameld. "De zorgen zijn groot, mensen voelen zich door de gemeente met de rug tegen de muur gezet. Vijfhonderd asielzoekers is veel te veel en vijftien jaar is veel te lang. Dit is een onzalig plan."

De redenen om tegen te zijn, komen grotendeels overeen met de zorgen die het Ossendrechtse dorpsplatform in een brief aan de gemeenteraad uit. Het platform spreekt zelf geen voor of tegen uit, maar plaatst wel kanttekeningen. Volgens het bewonersorgaan bepalen arbeidsmigranten nu al het staatbeeld en huisvest Ossendrecht daarnaast probleemjongeren in jeugdinrichting Almata en drugsverslaafden in de voormalige Koningin Wilhelminakazerne.

'We hebben grote zorgen voor het behoud van de identiteit van ons dorp. De 'ons-kent-ons-gedachte' wordt door de komst van meerdere onbekenden sterk aangetast.'

Het platform vraagt zich af of het voorzieningenniveau wel op het AZC is ingesteld en wat het centrum betekent voor de beoogde herontwikkeling van Groeve Boudewijn. Het betwijfelt of goed is gekeken naar alternatieve locaties, zoals de kazerne, waar vroeger een AZC zat. 'En waar weinig klachten uit de omgeving waren.'

bron : BN de Stem

Door mr. M. Hasselman
comments powered by Disqus