Bepaling WOZ-waarde woning Roermond niet controleerbaar


Roermond - De berekeningsmethode, die de gemeente Roermond hanteerde bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een woning in Roermond, is voor de rechtbank niet controleerbaar en/of inzichtelijk. 'Daarom kan de methode niet dienen als onderbouwing van de vastgestelde waarde van de woning op EUR 150.000,-', meldt de rechtbank Roermond maandag.

De bestuursrechter van de rechtbank Roermond heeft het beroep dat de eigenaar van de woning tegen de gemeente had ingediend, omdat hij vindt dat de waarde van de woning te hoog is vastgesteld, dan ook gegrond verklaard. De rechtbank heeft de vastgestelde waarde per peildatum van 1 januari 2008 verminderd tot EUR 143.000,-.

De gemeente Roermond heeft in deze zaak de waarde van de woning in het kader van de Wet WOZ niet op basis van de daadwerkelijke verkoopcijfers per de peildatum van de in de vergelijking betrokken panden bepaald.

Die verkoopcijfers zijn, voordat ze in de vergelijking zijn betrokken, gecorrigeerd aan de hand van diverse andere verkopen zoals die ten grondslag liggen aan een marktanalyse. Hiermee beoogt de gemeente verkopen van vergelijkbare panden tegen (extreem) hoge en (extreem) lage prijzen buiten beschouwing te laten.

Omdat de rechtbank niet beschikt over de marktgegevens die hebben geleid tot de vaststelling en correctie van de gebruikte verkoopcijfers, is de berekeningmethode, aldus de rechtbank, niet controleerbaar en/of inzichtelijk is.

Dat maakt verder dat de betekenis van de opgevoerde vergelijkingspanden voor de bepaalde waarde van weinig betekenis is nu de concrete verkoopprijzen van die panden niet in relatie staan tot de in de vergelijking betrokken transacties.

bron : Blik op nieuws
comments powered by Disqus