Symposium waardering van ziekenhuizen


Donderdag 16 juni organiseert het Albert Schweitzer ziekenhuis in samenwerking met het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL)/Erasmusuniversiteit en Gemeentebelastingen Drechtsteden het symposium Waardering van ziekenhuizen.

Met de casus Albert Schweitzer ziekenhuis en Gemeentebelastingen Drechtsteden als rode draad van de dag hoopt de organisatie u een goed beeld te kunnen geven.

Hoe wordt de waarde van een ziekenhuis bepaald als het om belastingheffing gaat? Voor welk bedrag staat het ziekenhuis in de boeken? En hoe zit het met de onroerende-zaakbelastingen (OZB), energiebelasting, watersysteemheffing en vennootschapsbelasting? Wat is het effect van de WOZ-waarde en van de WOZ-afbakening daarin?

comments powered by Disqus