Maasgouw krijgt compliment voor uitvoering Wet WOZ


Maasgouw krijgt compliment voor uitvoering Wet WOZ

De Waarderingskamer toetst het WOZ-beleid van gemeenten. Dit zelfstandige bestuursorgaan voert onder meer een algemene inspectie ter plaatse uit en vergelijkt de uitkomsten met zijn normen en criteria. Hierbij worden bijvoorbeeld taxaties steekproefsgewijs gecontroleerd en wordt het proces van beschikkingen en bezwaren onderzocht.

Afgelopen februari is de WOZ-administratie van de gemeente Maasgouw geïnspecteerd. De Waarderingskamer heeft geoordeeld dat de uitvoering van de Wet WOZ in de gemeente Maasgouw goed verloopt. Op alle gebieden voldoet het WOZ-beleid aan de criteria. De Waarderingskamer complimenteert de gemeente Maasgouw hiermee. De waardering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw gaat in het bijzonder uit naar het team Belastingen.
comments powered by Disqus