VVD maakt balans op van een jaar nieuw college


Zeewolde - De VVD kreeg vorig
jaar geen plaats in het nieuwe college van B en W. De liberalen wonnen daarna wel de Tweede Kamerverkiezingen en ook bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten dit voorjaar kwamen zij als grootste uit de bus. Qua leden heeft de partij evenmin reden tot klagen. De VVD in Zeewolde groeide in een half jaar tijd met bijna 50 procent en steeg naar boven de honderd leden. Plaatselijk voorzitter Carlo Feiten gaat er eens goed voor zitten. „De VVD afdeling Zeewolde blijkt een inspirerend platform te zijn, waar ruimte is voor een goede discussie en waar indirect politieke invloed uitgeoefend kan worden," aldus Feiten, erop wijzend dat de VVD in al de drie belangrijkste bestuurslagen van het land is vertegenwoordigd: vier gemeenteraadsleden (Albert de Leeuw, Cees Steijger, Joke van Es en Jafeth in 't Veld), twee Provinciale Statenleden (Jaap Lodders en Eduard Plate) en één Tweede Kamerlid (Helma Lodders). Lokaal hikt de VVD vooral aan tegen de in haar ogen almaar oplopende 'vaste lasten' voor de burger. Feiten hierover: „Er gaat steeds meer geld van de burgers naar de overheid en Zeewolde doet hier enthousiast aan mee. Kijk naar de OZB voor 2011. De burger is weer meer kwijt dan in 2010! Het tarief is gestegen van euro 1,04 per 1000 naar 1,08 per 1000. Een verhoging van 4 procent! Leefbaar Zeewolde had nog wel aangegeven dat de belastingtarieven niet verder omhoog zouden gaan dan de inflatiecorrectie en die was voor 2010 1,9 procent." Het zit de VVD-voorzitter voorts hoog dat er ondanks een verwacht overschot in 2011 (een kleine miljoen euro) door de burger meer OZB moet worden betaald. „Als de OZB-aanslag voor 2011 gelijk was gebleven en er dus
geen lastenverzwaring voor de  burger was geweest, hadden we nog steeds een overschot op de begroting voor 2011 gehad. Waarom scheept wethouder Rein Zijlstra van Leefbaar Zeewolde de burger dan op met een belastingverhoging?" Het steekt Feiten verder dat burgers tegen een 'ambtelijke muur' aanlopen, als zij bezwaar maken tegen een te hoge OZB-aanslag.
„Hoe ambtenaren op dit punt met de rechten van burgers omgaan, vind ik ronduit schandalig. Er zijn mensen die vorig jaar bezwaar hadden aangetekend tegen de waarde van hun woning of windmolen. In veel gevallen heeft de rechter deze mensen gelijk gegeven. Dus werd de OZB-waarde naar beneden bijgesteld. Je zou denken: de burger blij. Maar de verbazing is groot als de
gemeente voor de OZB-belasting 2011 de waarde gewoonweg weer verhoogt. En als je dan hierover contact opneemt met de gemeente met de vraag of er misschien een foutje is begaan, krijg je te horen dat dit de nieuwe systematiek is die een hogere waarde oplevert. Zelfs rechtelijke uitspraken lapt de gemeente aan haar laars. De burger wordt doodleuk geadviseerd maar weer een nieuw OZB-bezwaar in te dienen. Ambtelijke werkverschaffing is dat en een staaltje burgertje pesten van de eerste orde." Maar er is (nog) meer waar Feiten zich over opwindt. Ook de kosten van het ambtelijk apparaat zijn hem een doorn in het oog. „Wij zijn altijd al voor een kleine overheid geweest, zeker op lokaal niveau," laat de VVD-voorzitter weten. „Daarom vinden we twee wethouders voor een dorp als Zeewolde genoeg. Nu zitten er vier wethouders van Leefbaar Zeewolde, de ChristenUnie en PvdA/GroenLinks, die samen een links college vormen. Op kosten van de burgers heeft dit linkse college het aantal wethouders verhoogd van drie naar vier." Feiten verwijt het huidige college van B en W gebrek aan visie en creativiteit. „Na 2008 is de wereld drastisch veranderd en Zeewolde blijft daarbij niet buiten schot. Het geld is op. Als gevolg van de vastgoedcrisis is de groei eruit en stijgen de OZB-inkomsten niet
meer automatisch. Dit wordt versterkt door de rijksoverheid die minder geld doorschuift naar de gemeentes. De komende jaren zullen er geen of amper locaties worden aangelegd voor wonen en werk. De bestaande verdienmodellen drogen dus op. En daarom moet Zeewolde een nieuwe koers gaan varen, maar die vraagt wél om visie en leiderschap en die mis ik bij het huidige college."
comments powered by Disqus