Kritisch kijken naar WOZ loont


HAARLEM - Sinds eind vorige maand liggen bij huiseigenaren de belastingaanslagen voor onroerend goed weer in de bus. Die WOZ-heffing is gebaseerd op een taxatie van de waarde van uw huis. Wie die waardeschatting kritisch bekijkt kan soms geld verdienen.

De WOZ (wet Waardering Onroerende Zaken) is voor gemeenten een belangrijke inkomstenbron. Het tarief is een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde. Om bij dalende huizenprijzen er qua inkomen niet op achteruit te gaan, mogen gemeenten binnen bepaalde marges het in rekening gebrachte percentage verhogen.

De waarde van het onroerend goed wordt altijd bepaald per 1 januari van het jaar daarvoor. De WOZ-waarde 2011 is dus de waarde per 1 januari 2010. Alleen als het pand het afgelopen jaar is verbouwd ofwel meer waard is geworden, wordt de waarde per 1 januari 2011 aangehouden. Om die waarde te bepalen wordt rekening gehouden met een heleboel factoren. Maar vooral de verkoopprijzen van huizen in de buurt op de peildatum zijn een belangrijke aanwijzing voor de taxatie van uw huis. Wie het niet eens is met de vastgestelde waarde, kan daartegen bezwaar maken. Zo’n bezwaar kan, als het wordt gehonoreerd, een mooie besparing opleveren. Bezwaarschriften moeten binnen zes weken na dagtekening zijn ingediend.

Wie de waardeschatting aan de hoge kant vindt, kan het beste eerst het taxatierapport van het eigen huis bekijken. Op de toelichting bij de belastingaanslag is meestal vermeld, waar het rapport te vinden is. Vervolgens kunnen er tal van redenen zijn, waarom uw huis minder waard is dan geschat. Denk aan zaken als ligging, staat van onderhoud, de grootte van de tuin, bereikbaarheid, criminaliteit in de buurt, wel of geen schuurtje en alles wat een huis zo aardig maakt, maar er toevallig wel of niet bij zit.

In deze tijd is het van groot belang te kijken of de panden in uw omgeving in waarde zijn gedaald. Gemiddeld was de waardedaling in 2009 volgens de vereniging Eigen Huis 2,3 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de werkelijke daling dat jaar 5,3 procent. De Waarderingskamer, die controleert of gemeenten de regels van de WOZ goed uitvoeren, becijfert de daling van de huizenprijzen in deze regio als volgt: Bloemendaal - 1%, Haarlemmermeer - 1,5%, Haarlem - 1,7%, Heemstede - 2,7%, Velsen - 2,4%, Zandvoort - 2,9%, Haarlemmerliede/Spaarnwoude - 1,2%. Vergelijken met de waardebepaling van vorig jaar leert al snel of de gemeente rekening heeft gehouden met het dalen van de huizenprijzen. Ook kunnen in uw buurt de huizenprijzen meer zijn gedaald dan elders in de gemeente. Zelf prijzen opvragen van pas verkochte huizen in de buurt kan - als die prijzen lager blijken dan de geschatte waarde van uw huis - een hard argument zijn in het door uzelf in te dienen bezwaarschrift.

Haarlem haalt per jaar ruim 21 miljoen euro op aan huizenbelasting. Het aantal bezwaarschriften tegen de WOZ-aanslag steeg van 2,9 procent over 2008 tot 5,1 procent over 2010. De andere regiogemeenten: Haarlemmermeer (18,5 miljoen - 2,9% naar 5,1%), Bloemendaal (6,6 miljoen - 3,4% over 2009 naar 3,0%), Heemstede (5,4 miljoen - 3,4% over 2009 naar 3,9%), Velsen (9,1 miljoen - 3,2% naar 4,4%), Zandvoort (3,1 miljoen - 3,4% over 2009 naar 1,8%) en Haarlemmerliede/Spaarnwoude (0,8 miljoen - 3,4% over 2009 naar2,5%).

bron : Haarlems Dagblad

Auteur mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus