Persoonlijke gegevens openlijk op gemeentesite


ZWOLLE - Op de website van de gemeente Zwolle is doodeenvoudig gevoelige informatie van burgers te vinden. Dat zegt raadslid Lambert de Wolf van de VVD. Volgens hem is een Burger Service Nummer en een geboortedatum voldoende om het gebruik van het striktgeheime en persoonsgebonden DigiD-wachtwoord te omzeilen.

Iedere accountant, werkgever of organisatie die paspoortkopieën heeft van haar leden, kan aan de benodigde informatie komen. Wie bijvoorbeeld wil weten hoe hoog de gemeentelijke heffingen of de WOZ-waarde van het huis van zijn collega is, kan daar op www.zwolle.nl met behulp van een Burger Service Nummer (voorheen sofi-nummer) en de bijbehorende geboortedatum achter komen. Ook zaken als taxatieverslagen of digitale bezwaarschriften zijn met een druk op de knop op te vragen.

De Wolf: "Ik ga er van uit dat de DigiD er voor zorgt dat informatie beschermd is. Opvallend dat je in Zwolle ook met een omweg bij deze gegevens kan komen." De Wolf heeft het college schriftelijk om opheldering gevraagd.

Auteur mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus