Storm van kritiek op verhoging griffierechten


De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft de Tweede Kamer in een openbaar gesprek op 3 maart 2011 gewaarschuwd dat uitgelekte kabinetplannen voor de verhoging van griffierechten waarschijnlijk in strijd zijn met artikel 6 EVRM. Ondermeer in WOZ-zaken zou een onevenredig hoge financiële drempel komen te liggen. Ook de Raad voor de Rechstpraak, de Nederlandse Orde van Advocaten, de Raad voor de Rechtsbijstand en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak hebben kritiek.

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), Reinier van Zutphen ondersteunde tegenover de Kamer de kritiek van de ombudsman tegen voorgenomen kabinetsmaatregel. Een van zijn bezwaren was dat de overheid zich minder van wetten zal aantrekken als zij beseft dat burgers toch niet het oordeel van de rechter zullen inroepen.

De Raad voor de Rechtspraak voorziet dat de plannen zeer grote negatieve gevolgen zullen hebben voor de toegang van de burgers tot het recht en daarmee voor de rechtsbescherming in Nederland. De Raad heeft de bezuinigingsplannen van het kabinet doorberekend en op een rijtje gezet wat de kosten vanaf 2013 zullen zijn. Door partijen in een rechtszaak op te laten draaien voor de kosten, wordt de gang naar de rechter fors duurder. Ondanks de € 100 miljoen die zal worden gebruikt om de laagste inkomens de compenseren, zullen de kosten voor civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures in eerste aanleg explosief stijgen.
­
In tweede aanleg, dus als een persoon verder procedeert en in beroep gaat, lopen de kosten nog meer op. Vooral mensen met een lager of middeninkomen en kleine bedrijven zullen hun rechten niet meer via de rechter kunnen afdwingen en al helemaal niet in hoger beroep kunnen gaan. Hoewel de precieze uitwerking van de plannen nog niet duidelijk is, acht de Raad het risico zeer groot dat het fundamentele recht van de burger op toegang tot de rechter op ontoelaatbare wijze in het gedrang komt.
[ Bron: mr. A.L.J. Grotenhuis, hoofdredacteur Binnenhof.TV/Raad voor de Rechtspraak ]

comments powered by Disqus