Erfpachters niet gerust na akkoord Staatsbosbeheer en Waddengemeenten


De Vereniging van Terschellinger Erfpachters is niet tevreden met het akkoord over erfpachtgrond dat Staatsbosbeheer en de eilandgemeenten hebben gesloten. Staatsbosbheer wil nog teveel grond in bezit houden, vindt voorzitter Martinus Kosters. Zo wil de organisatie geen afstand doen van grond bij West aan Zee en Midsland aan Zee, hoewel deze gebieden buiten het Natura 2000-duingebied vallen.

Op 4 maart presenteerden de colleges van de Waddeneilanden en Staatsbosbeheer een lijst met erfpachtgronden die wel of niet in de verkoop gaan. Uitgangspunt voor de natuurorganisatie was daarbij dat natuurgebied behouden moest worden. In de praktijk betekent dat het systeem van erfpacht voor een groot aantal percelen blijft bestaan. Welke voorwaarden daar bij gaan gelden ligt nog niet vast. Ook de prijs voor percelen die in de verkoop gaan moet nog worden bepaald.

Staatsbosbeheer wil de prijzen laten vaststellen door drie onafhankelijke taxateurs. De erfpachters vinden dat de taxatie door de gemeente gedaan kan worden, omdat dit toch al gebeurt bij het bepalen van de WOZ-waarde. De erfpachters hopen dat staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bereid is om Staatsbosbeheer te dwingen de WOZ-waarde te volgen. Op 23 maart gaat hij met de erfpachters om de tafel. Na dat gesprek zullen onderhandelingen tussen erfpachters en Staatsbosbeheer beginnen.

bron: Friesch Dagblad, 07/03/11

Door mr. M. Hasselman

comments powered by Disqus