Initiatief voor alsnog invoeren villabelasting


De villabelasting kan alsnog worden ingevoerd. Dat is het plan van een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer. PvdA, SP, GL en CU zullen samen een initiatiefwetsontwerp daartoe indienen.

Dat wetsontwerp zal in essentie hetzelfde zijn als het voorstel dat Jan Kees de Jager indiende toen hij staatssecretaris van Financien was in het vorige kabinet, en dat hij onlangs als minister heeft ingetrokken. Destijds onderbouwde hij het voorstel als volgt: 'Het kabinet heeft met de maatregel ook een bijdrage willen vragen van hogere inkomens c.q. meer-vermogenden aan de lange-termijn houdbaarheid van de collectieve voorzieningen'. Die motivatie geldt volgens PvdA, SP. GL en CU onverminderd.

De maatregel behelst het niet langer indexeren van de voor de schijf voor het hoogste eigenwoningforfait geldende ondergrens van 1,01 miljoen Euro. Onder die schijfgrens geldt het lagere tarief van 0,55%, erboven 2,35%. Door de maatregel komen huizen met een getaxeerde WOZ-waarde rond een miljoen voor een deel in het hogere tarief. De maatregel raakt uitsluitend het hoogste woningsegment.

In een tijd waarin middeninkomens en lagere inkomens gevraagd wordt in te leveren, waarin de kosten van huren en zorg stijgen, waarin de salarissen van leraren en politieagenten worden bevroren is het niet meer dan redelijk dat de eigenaren van villa’s gevraagd wordt ook een bijdrage te leveren, en de ondertekenaars verwachten dan ook brede steun voor dit voorstel te vinden.

bron : SP

Door mr. M. Hasselman
comments powered by Disqus