Inwoners West-Brabant betalen kosten reinigen brand Chemie-PackMOERDIJK - Inwoners van West-Brabant dreigen volgend jaar met een forse verhoging van de waterschapslasten te maken te krijgen. Die kan oplopen van enkele tientjes voor een gemiddelde huiseigenaar tot honderden euro's voor de boeren in de regio. Aanleiding is de brand bij Chemie-Pack op Moerdijk, begin januari.

Omdat de directie van het afgebrande bedrijf niet bereid was de miljoenen liters vervuild bluswater op te ruimen, nam waterschap Brabantse Delta die taak op zich. Kosten: 11 tot 16 miljoen euro. Het waterschap probeert die kosten te verhalen op Chemie-Pack. Maar het is twijfelachtig of dat lukt, omdat het bedrijf zwaar onderverzekerd was. Bovendien is het waterschap niet de enige schuldeiser die zich bij Chemie- Pack heeft gemeld.

Als er bij het chemiebedrijf niets te halen valt, hoopt het waterschap dat het Rijk de kosten op zich neemt. Ondanks aandringen van het schap daar snel een besluit over te nemen, houdt het kabinet zich op dit punt angstvallig stil.

Het dagelijks bestuur van het waterschap onder leiding van dijkgraaf Joseph Vos heeft daarom alvast berekend wat het de burger kost als én Chemie-Pack én de Rijksoverheid niet willen betalen voor de opruimkosten. Want in dat geval, zoveel is zeker, moeten de tarieven omhoog.

Uit die berekeningen blijkt dat de waterschapslasten voor het onderdeel waterbeheer (het schap brengt twee tarieven in rekening: waterzuivering- en beheer) voor iedereen volgend jaar met 40% stijgen. Dat betekent voor een eigenaar van een woning in West-Brabant met een waarde van twee ton dat deze geen 94 euro meer betaalt zoals dit jaar, maar 128 euro.

Voor boeren in het gebied gaat het niet over tientjes, maar over honderden euro’s extra. Een agrariër met 60 hectare land betaalt dit jaar 2300 euro aan het waterschap voor het waterbeheer en zou volgend jaar 3100 euro moeten betalen. Een stijging van 700 euro die volledig toe te schrijven is aan de gevolgen van de brand op 5 januari. Vos: ,,Ik hoop en ga er nog steeds vanuit dat het zover niet zal komen. Maar garanties kan ik helaas niet geven.’’

Meer achtergronden donderdag in BN DeStem


bron : BN de Stem

Door mr. M. Hasselman
comments powered by Disqus