WOZ-beschikkingen zijn vaak onjuist


WOZ-beschikkingen zijn niet alleen vaak incorrect, ze worden steeds vaker gebruikt voor de belastingheffing. Het loont dus om na te gaan in hoeverre de WOZ-waarde van onroerend goed klopt. En al helemaal wanneer het om agrarisch onroerend goed gaat.

Vaak is daar ook nog enige haast bij geboden, bezwaar maken moet namelijk binnen zes weken na dagtekening van de beschikking. De kans dat een bezwaar gegrond blijkt, is toegenomen na een uitspraak van de Hoge Raad. Voorheen konden gemeenten zich verschuilen achter een bepaalde foutenmarge en kon een bezwaar indienen tegen de WOZ-waarde alleen wanneer de vastgestelde waarde meer afweek dan een bepaalde drempelwaarde. Die marge geldt niet meer en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten verwacht daarom een toename van het aantal bezwaren tegen de WOZ-beschikking. Maar gemeenten kunnen ook om andere redenen meer bezwaren tegemoet zien, want de vastgestelde WOZ-waarde van agrarische gebouwen is vaak onjuist.

Geadviseerd wordt dan ook om na ontvangst van de beschikking altijd het taxatieverslag op te vragen bij de gemeente. Daarin is immers te zien op welke manier de gemeente de WOZ-waarde bepaalt. En die manier roept veel vragen op. Volgens een taxateur van agrarisch vastgoed kloppen die taxaties in 90% van de gevallen niet.

Bron : Boerderij
comments powered by Disqus