Utrechtse raad is haperende ICT beu


De ICT-systemen van de gemeente Utrecht haperen en zowel inwoners als medewerkers hebben daar last van. Twee raadsfracties willen nu dat er iets gebeurt.
Onbereikbaar

Stadspartij Leefbaar Utrecht en D66 stelden donderdagavond tijdens de raadsvergadering vragen over de gebrekkige computersystemen in Utrecht. De afgelopen week was het weer raak; de helft van de ambtenaren en raadsleden kon urenlang niet inloggen en woensdag was een halve dag de gemeentelijke website deels onbereikbaar, inclusief het digitale loket.Visitekaartje

'De storingen komen wekelijks voor, zo kan het niet langer', meldt D66-fractievoorzitter Gerda Oskam. 'De website is een bron van informatie over de stad, alle regels, raadsbesluiten, noem maar op, alles is er te vinden. De website is het visitekaartje van de gemeente en moet toegankelijk zijn.'Kwart miljoen

Oskam en haar SLU-collega Vincent Oldenborg rekenden het college voor dat een ochtend noodgedwongen lummelen de gemeente al gauw een kwart miljoen aan personeelslasten kost. De fracties hebben het college gevraagd hoe betrouwbaar de systemen eigenlijk zijn, wat de kosten en baten zijn van een eigen gemeentelijk ICT-bedrijf en of die afdeling onderdeel is van de kerntakendiscussie. Ook vinden zij dat de mogelijkheden van open source software nogmaals bezien moeten worden.Onderzoek

Wethouder Kreijkamp, die onder andere organisatievernieuwing en publieksdienstverlening in zijn portefeuille heeft, zei de storingen te betreuren en deed de toezegging dat er hard gewerkt wordt om de systemen te verbeteren. Hij laat de storingen nader onderzoeken.Bezwaar

Maar de digitalisering gaat door in Utrecht. De gemeenteraad heeft een D66-voorstel aangenomen waardoor het mogelijk wordt om digitaal bezwaar te maken, ook tegen de aanslagen voor OZB, WOZ en parkeerboetes. D66 zag het als een ‘logische vervolgstap’.

comments powered by Disqus