LET OP! Pekela geeft foute voorlichting over belastingheffing


Bij veel Pekelders is deze week weer de aanslag voor de gemeentelijke belastingen in de bus gevallen. Bij deze aanslag zit een foldertje dat wemelt van de onjuistheden. Achterop het foldertje staat in de bekende kleine lettertjes: “Hoewel de tekst van deze bijsluiter zorgvuldig is samengesteld kunt u er geen rechten aan ontlenen.” Met andere woorden, de gemeente Pekela zet u op het verkeerde been en dekt zichzelf mooi in. >>

Wat is er onjuist?
Op de eerste plaats gaat de gemeente er in de folder van uit dat slechts mensen die een inkomen op bijstandsniveau hebben voor kwijtschelding in aanmerking komen. Het is nog altijd zo geweest dat mensen die een inkomen hebben boven bijstandsniveau ook in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding of gedeeltelijke kwijtschelding. Ons is niets bekend over een wijziging in dit beleid. Vraag dus ook om kwijtschelding als u boven de bijstandsnorm zit.

Een verzoek om kwijtschelding moet binnen een termijn van twee maanden worden ingediend, vertelt de folder. Op het verzoekformulier voor kwijtschelding is die termijn opeens 6 weken. We moeten het nog zien dat een aanvraag die na zes weken maar binnen twee maanden is ingediend wordt afgewezen. Maar om problemen te voorkomen, raden wij u aan om niet op het foldertje af te gaan en binnen zes weken kwijtschelding aan te vragen.

Indien u een aanvraag om kwijtschelding indient, krijgt u automatisch uitstel van betaling. De eerste termijn van betaling vervalt echter al eind februari. Dan is de termijn om kwijtschelding aan te vragen nog niet eens verlopen, laat staan dat er dan al een besluit is genomen. U kunt dus, net als voorgaande jaren, volkomen onterecht worden geconfronteerd met kosten voor aanmaningen en dwangbevelen. Het beste kunt u dan onmiddellijk een bezwaarschrift indienen.

De folder schept veel onduidelijkheid over de WOZ-waarde van de eigen woning. Zo staat er te lezen dat de gemeente formeel de waarde van uw woning vaststelt. Dat is regelrechte onzin. Uw woning is waard wat een gek er voor geeft. Daar staat de gemeente volledig buiten. De gemeente stelt slechts de WOZ-waarde vast. En die is doorgaans lager dan de marktwaarde. Overigens is dat schatten van de WOZ-waarde puur nattevingerwerk. Als u van mening bent dat de WOZ-waarde te hoog is vast gesteld, aarzel dan niet om een taxatieverslag op te vragen. Daar hebt u recht op. De WOZ-waardebepaling kan middels een bezwaarschrift worden aangevochten.

Wanneer u het kwijtscheldingsformulier ondertekent, geeft u ook toestemming voor een geautomatiseerde controle bij allerlei instanties voor de komende jaren. Dat staat weer in de kleine lettertjes te lezen. Voor ons is dat niet zo’n probleem, maar we weten dat er mensen zijn die daar principieel bezwaar tegen hebben. Zij kunnen het kwijtscheldingsformulier niet ondertekenen. Het beste kunnen zij een aparte verklaring toevoegen.

Aan het begin van het verzoekformulier staat het gemeentehuis als inleveradres aangegeven. Als u alles hebt ingevuld leest u aan het eind dat u het formulier naar Veendam moet sturen. Tja, we zouden zeggen, gooi het maar in Pekel in de bus van het gemeentehuis.

Aan het eind van het verzoekformulier staat ook dat uw verzoek wordt afgewezen als het formulier niet juist is ingevuld of als er bewijsstukken ontbreken. Ook dat mag de gemeente niet doen. U hebt in zo’n situatie recht op een hersteltermijn.

Wie een verzoekformulier op het gemeentehuis ophaalt, krijgt daar te horen: “Je moet er dit jaar twee invullen”. Blijkbaar horen mensen die kwijtschelding aanvragen tot een categorie waarvoor op het gemeentehuis de geldende beleefdheidsnormen niet in acht hoeven te worden genomen en die dus met “je” kunnen worden aangesproken. Maar belangrijker is dat de meeste mensen geen twee formulieren hoeven in te vullen. Het tweede formulier heeft namelijk betrekking op de waterschapsbelasting. Veel inwoners van Pekela hebben inmiddels al een bericht van kwijtschelding voor de waterschapsbelasting ontvangen.

Het is een ingewikkelde boel die door de gemeente nog ingewikkelder wordt gemaakt. De gemeente heeft er geen enkel belang bij dat mensen die voor kwijtschelding of vermindering van onroerendezaakbelasting in aanmerking komen zich op het gemeentehuis melden. Vandaar dat ingewikkelde gedoe. Maar u bent een dief van u eigen portemonnee als u niet voor uw rechten opkomt.

bron : Prachtig Pekela

comments powered by Disqus