Bepalen van de WOZ-waarde: hoe werkt het?


Ede - De gemeente Ede heeft de zorg voor een juiste waardebepaling van onroerende zaken. Jaarlijks wordt de WOZ-waarde bepaald op basis van diverse gegevens die bijgehouden en geanalyseerd worden. De bronnen waaruit deze gegevens worden gehaald zijn het kadaster, verkoopsites zoals Funda en bouwdossiers. Deze bronnen, maar ook luchtfoto’s en cyclorama’s dragen bij aan een juiste waardebepaling. Bij de taxatie, die met behulp van een waarderingsapplicatie tot stand komt, wordt rekening gehouden met verschillen tussen woningen in inhoud, oppervlakte, type, aanwezigheid van een garage, schuur en dergelijke. Ook wordt rekening gehouden met de ligging, het onderhoud en de bouwkundige staat.

WOZ-filmpje
Op www.ede.nl/belastingen vindt u een button WOZ-film waar een WOZ-informatiefilm te downloaden is. Hierin wordt uitleg gegeven over de manier waarop de waarde wordt bepaald.

Taxatieverslag
In het taxatieverslag staan de verkoopcijfers die de WOZ-waarde onderbouwen. Tijdens het waarderen wordt met meer verkoopcijfers ‘gerekend’. De drie verkoopcijfers die in het taxatieverslag staan zijn het meest vergelijkbaar met de getaxeerde woning.
Het taxatieverslag kunt u op www.ede.nl/belastingen bekijken door in te loggen met het subjectnummer en/of BSN en het aanslagnummer dat u op uw aanslag vindt. Op verzoek krijgt u het verslag toegestuurd.

Wij helpen u graag
Heeft u vragen over het taxatieverslag of de WOZ-waarde, dan kunt u ons bellen. In een telefonische afspraak met een medewerker van ons WOZ-team kunt u uw vragen stellen. Wij zijn bereikbaar via ons Klantcontactcentrum, (0318) 68 04 16.

Waardeontwikkeling
Bij de aanslag gaat het om de vaststelling van de WOZ-waarde van alle panden in de gemeente Ede voor het belastingjaar 2011. Deze waarde is gebaseerd op de waardepeildatum 1 januari 2010. Tussen de waardepeildata 1 januari 2009 en 1 januari 2010 is de waarde van de woningen gemiddeld 5,5% gedaald.
comments powered by Disqus