Beroep tegen WOZ-waarde wegens disfunctioneren ambtenaren was niet ontvankelijk (Losser)


Samenvatting

 

X gaat in beroep tegen de waardering van zijn woning per waardepeildatum 1 januari 2008. Hoewel de aangevoerde beroepsgronden gericht zijn tegen de WOZ-waarde. X hecht geen belang aan de beoordeling hiervan door de rechtbank, zo heeft hij ter zitting verklaard. Ter zitting is gebleken dat X de beroepsprocedure aangrijpt om het vermeende disfunctioneren van gemeenteambtenaren aan de kaak te stellen.


De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk wegens het ontbreken van procesbelang. De rechtbank overweegt dat X door het indienen van het beroepschrift onnodig gebruik maakt van het procesrecht, maar dat geen sprake is van kennelijk onredelijk gebruik daarvan. De rechtbank neemt daarbij in ogenschouw dat X' bezwaar wel heeft geleid tot een inhoudelijk heroverweging van de WOZ-waarde. De rechtbank veroordeelt X daarom niet in de proceskosten.

bron : wozinformatie

comments powered by Disqus