Gemeente ontkent te hoge taxaties


AMSTERDAM - De Amsterdamse Dienst Belastingen ontkent dat zij deze week te hoge WOZ-aanslagen heeft verzonden aan huizenbezitters in de hoofdstad.

Belastingjuristen meldden vrijdag in Het Parool dat de aanslagen hoger zijn dan op grond van de gekelderde huizenprijzen zou moeten. Zij blijven zaterdag bij die constatering: ze moeten klagende huizenbezitters bijstaan die te hoog zijn aangeslagen.

Jurist Ferdinand de Regt van fiscalistenbureau WOZ Specialiteiten stelde dat de huizenprijzen tussen 2009 en 2010 ruim vijf procent zijn gedaald. De WOZ-aanslagen over 2010, die de gemeente deze week verstuurde, liggen volgens hem echter maar twee procent lager.

Een woordvoerder van de Belastingdienst noemt deze cijfers 'onjuist'. Na intern onderzoek zegt de dienst: ''Wij hebben een vergelijking gemaakt tussen de WOZ-waarden van 2010 en 2011. Op dit moment is 97,5 procent van de woningen gewaardeerd voor 2011. Ten opzichte van 2010 is de totale WOZ-waarde van deze groep gedaald met 5,1 procent.''

''Er zijn natuurlijk individuele verschillen,'' aldus de woordvoerder. ''De marktontwikkelingen verschillen per type woning en per buurt. Ook als iemand verbeteringen aan zijn woning heeft aangebracht, zal het dalingspercentage afwijken van het gemiddelde. Maar de conclusie over het geheel is dat de WOZ-waarde, net als de markt, met ongeveer vijf procent daalt.''

Fiscaal jurist De Regt is het daar niet mee eens. ''De aanmeldingen van dit jaar die wij deze week binnenkregen, wijzen toch iets anders uit. Wij zien bijvoorbeeld klanten binnenkomen van wie wij vorig jaar de WOZ-waarde verlaagd hebben, bij wie de gemeente nu doodleuk uitgaat van de oude waarde van vorig jaar.''

De Regt: ''Uit een recente publicatie van de Waarderingskamer valt ook op te maken dat de gemeente haar zaken al enige tijd niet helemaal op orde heeft wat de afhandeling van bezwaren betreft.''

De Regt: ''Mijn conclusie is relatief simpel: als het verhaal van de gemeente zou kloppen, hadden wij nu geen dossiers in behandeling genomen. Immers, in ons businessmodel lopen wíj het procesrisico. De opdrachtgever betaalt ons niets bij een juiste of te lage WOZ-waarde.'' (MARC LAAN)

bron : Het Parool
comments powered by Disqus