Vasthoudend en beledigend


Naast de calculerende en de shoppende burger, is er ook de vasthoudende burger. Dat is de burger die meent dat hij gelijk heeft en die (letterlijk) ten strijde trekt tegen de gemeente.

Deze burger, het zijn er overigens maar een paar, maar ze nemen veel tijd en energie in beslag - is mannelijk, met pensioen en heeft in zijn werkzame leven een leidinggevende functie gehad. In ieder geval een functie waarbij naar hem werd geluisterd.

Deze burger pakt elke mogelijkheid om zijn (vermeende) gelijk te halen. Eerst bij de gemeente, daarna bij de ombudsman. Hij is herkenbaar aan veel en langdurige correspondentie (zo ontving ik laatst maar liefst 57 handgeschreven kantjes tekst), vaak samengaand met veelvuldig telefonisch contact. De strijd wordt vervolgd door de gemeente en de ombudsman via de media, de gemeenteraad en/of politieke partijen aan te spreken.

Het taalgebruik van deze burgers is vaak kwetsend en overschrijdt soms de fatsoensnormen. Opmerkingen als 'gemeentelijke medewerkers zijn papegaaien die niet zelfstandig kunnen denken', 'bestuurders zijn arrogante zakkenvullers met een dubbele agenda en doen vooral aan vriendjespolitiek' en 'de ombudsman is niet onafhankelijk en laat zich voor het karretje van de gemeente spannen', zijn vaak te horen. Vaak wordt er ook een complot gesignaleerd of een persoonlijke strijd gevoerd met de medewerker in kwestie. Soms benadert de klager de medewerker zelfs in het persoonlijke domein.

Hoe moeten we daar nu mee omgaan? De burger mag verwachten dat hij met respect behandeld wordt, maar dat is andersom ook het geval. De gemeente kan met gepaste woorden reageren op kwetsende en beledigende opmerkingen en/of gedragingen. Onfatsoenlijk gedrag is niet snel een reden om de burger niet meer te bedienen. Een klacht moet in behandeling worden genomen.

De gemeente dient stelling te nemen als een ontevreden burgen binnendringt in het persoonlijke domein van haar medewerkers. Fysieke bedreigingen zijn uit den boze en moeten worden gevolgd door aangifte. De gemeente mag laten weten dat zij achter haar medewerkers staat.

De gemeente zal zich echter te allen tijde correct moeten gedragen en een reactie moeten kiezen die past bij het gedrag van de burger. Ook bij onfatsoenlijk gedrag van een burger gelden voor de gemeente de fatsoensnormen. De gemeente is immers een professionele organisatie

In die zin heeft de ombudsman soms niet alleen de gemeente op te voeden, maar ook de burger.

bron : Republic
comments powered by Disqus