VNG: Meldpunt WOZ van Vereniging Eigen Huis overbodig


De VNG vindt de bestaande klachtenregelingen bij gemeenten afdoende voor klachten over de bezwaarafhandeling bij de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) en vindt een speciaal meldpunt hiervoor overbodig. Vereniging Eigen Huis (VEH) opent het meldpunt vrijdag, meldt Nieuwsuur.

Klachten over de afdoening van een bezwaar kunnen volgens de VNG ook via de klachtenregeling van de gemeente worden ingediend. Elke gemeente beschikt over zo’n klachtenregeling.

Investeren

Gemeenten vinden goede dienstverlening belangrijk en besteden steeds meer aandacht aan de informatievoorziening en communicatie met burgers. Achterliggende informatie zoals het taxatierapport wordt vaker via gemeentelijke websites ontsloten. Daarnaast is het bezwaarschrift voor steeds meer gemeenten reden om persoonlijk contact met de burger op te nemen. Tijdens dat contact lichten medewerkers de waardering nader toe en kan de burger zijn bezwaren nader toelichten.

Klachten

VEH kreeg tientallen klachten van huiseigenaren over de afhandeling van bezwaren rond de WOZ. De klachten varieerden van onzorgvuldigheid tot privacyschending. Met het meldpunt wil de VEH nagaan of de klachten een louter incidenteel karakter hebben of op grotere schaal voorkomen. Mocht de aard van de klachten bij het meldpunt daartoe aanleiding geven, wil de VNG hierover graag in gesprek met de Vereniging Eigen Huis.

8 miljoen beschikkingen

Vorig jaar zijn in totaal ruim 8 miljoen WOZ-beschikkingen vastgesteld. Het percentage bezwaarschriften bedroeg vorig jaar 2,7 %. In 2009 was dat nog 3,5 %.

Bezwaren gedaald

De cijfers laten zien dat het aantal bezwaren de laatste jaren aanzienlijk is gedaald. In 99,8 % van de gevallen komen burger en gemeente er samen uit. Daarnaast wordt de WOZ-waarde steeds vaker ingezet bij de aanvraag voor een hypotheek.

Elk bezwaar zorgvuldig behandelen

Volgens VEH komen gemeenten na een bezwaarschrift pas in actie als een huiseigenaar een beroepsprocedure bij de rechter start. De VNG herkent zich niet in het door de VEH geschetste beeld en vindt tientallen niet nader onderzochte klachten onvoldoende om algemene conclusie op te baseren. De VNG vindt overigens dat elk bezwaar zorgvuldige behandeling verdient.

bron : WOZ informatiepunt
comments powered by Disqus