Goede raad...


Sinds 2010 is WOZ-waarde van een woning niet alleen belangrijk voor de ozb (onroerende zaakbelasting) maar ook voor de erfbelasting. Als u een huis erft, betaalt u erfbelasting over de WOZ-waarde van het huis. Vindt u deze WOZ-waarde te hoog? Dan zijn er voor u als erfgenaam ook mogelijkheden om hier wat aan te doen.

De gemeente stelt ieder jaar de WOZ-waarde van huizen vast. Deze WOZ-waarde wordt gebruikt bij de heffing van verschillende belastingen zoals de jaarlijks te betalen ozb (onroerende zaakbelasting). Sinds 2010 geldt de WOZ-waarde ook voor een huis dat wordt geërfd.

De WOZ-waardebeschikking die binnenkort bij u op de mat valt, geeft niet aan wat uw huis nú (in 2011) waard is, maar wat uw huis waard was op 1 januari 2010. De eventuele waardedaling van uw huis bijvoorbeeld door verslechterende marktopstandigheden of achterstallig onderhoud sinds 2010 is hierin dus niet meegenomen. Pas bij de WOZ-waardebeschikking van 2012 zou u daarvan iets kunnen merken.

Als u als eigenaar de WOZ-waarde van uw huis te hoog vindt, dan kunt u bezwaar maken. Als de WOZ-waarde lager wordt vastgesteld, kan dat u voordeel opleveren voor de onroerendezaakbelasting, waterschapslasten en de inkomstenbelasting.

Wat moet u doen als u een huis erft en u de WOZ-waarde van dat huis te hoog vindt? U voelt een te hoge WOZ-waarde direct in uw portemonnee.

De erfbelasting bij een huis wordt berekend over de WOZ-waarde. Als u een huis erft van uw overleden oom, dan betaalt u bij een huis met een WOZ-waarde van 225.000 euro een bedrag van ongeveer 78.000 euro aan erfbelasting.

U hoeft de WOZ-waarde niet zonder meer te accepteren. Als uw oom niet geen bezwaar heeft gemaakt, kunt u dat alsnog doen door eerst bij de gemeente een nieuwe WOZ-beschikking aan te vragen. Als u deze nog steeds te hoog vindt, kunt u tegen deze WOZ-beschikking in bezwaar gaan. Stel dat de nieuwe WOZ-beschikking 5 procent lager is dan bespaart u aan erfbelasting een bedrag van 4.500 euro. Bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking lukt niet altijd; u moet overtuigende bewijzen hebben.

Door mr. M. Hasselman


comments powered by Disqus